روزنامه ورزشي نود، يکي از پرتيراژترين روزنامه‌هاي ورزشي ايران است که در تهران به چاپ مي‌رسد. کامران احمدپور مدير مسول و صاحب امتياز اين نشريه است.

 

 

 

مرامنامه اخلاق حرفه‌اي روزنامه ورزشي نود

 

تمامي  خبرنگاران، نويسندگان، عکاسان، دبيران و سردبير و مديرمسئول روزنامه ورزشي نود، همواره خود را پايبند به اصول و معيارهاي اخلاقي حرفه‌اي دانسته و رعايت آن را وظيفه خود مي‌دانند.

کليه پرسنل روزنامه ورزشي نود ضمن اينکه قانون مطبوعات و ساير قوانين مرتبط با فعاليت‌هاي رسانه‌اي را رعايت ميکنند، موارد ذيل را بعنوان مرامنامه اخلاق حرفه‌اي روزنامه اين روزنامه سرلوحه هميشگي خود قرار ميدهند:

 

1-      درستي اطلاعات دريافتي از کليه منابع را بررسي کرده و با مراقبت هاي جدي، از اشتباهات غير عمدي جلوگيري  ميکنند. تحريف عمدي اطلاعات به هيچ وجه در مرام هيات تحريره اين روزنامه نمي باشد.

2       از هرگونه شايعه پراکني و چاپ مقالات و مصاحبه هايي که تاثير منفي بر فضاي ورزش کشور داشته باشد اجتناب ورزيده و از درج اخبار و ارائه اطلاعات زرد به مخاطبين که سرمايه هاي اصلي اين روزنامه مي باشند پرهيز مي نمائيم.

3       از تبادل آزاد ديدگاه‌ها، حتي ديدگاههايي که مخالف و متناقض با ديدگاه ما مي باشد، حمايت ميکنيم.

4       صداي کساني را که صدايشان شنيده نمي‌شود تقويت مي کنيم؛ به گونه‌اي که منابع رسمي و غير رسمي اطلاعات بتوانند به طور برابر در حوزه خبرسازي موثر باشند.

5       بين خبر رساني و مدافعه گري، تفاوت قايل مي شويم.

6       تفاوت خبر و آگهي را مدنظر قرار ميدهيم و از برخوردهايي که مرزهاي بين اين دو را مخدوش مي‌کند پرهيز کنيد.

7       تمامي پرسنل روزنامه ورزشي نود متعهد مي شوند همواره در چارچوب قانون اساسي به اصول ديني و اعتقادات مذهبي و آداب و سنن قوميت هاي مختلف ايراني، اخلاقيات جامعه و منافع ملي احترام بگذارند و در حوزه هاي کاري و محيط روزنامه شئونات اسلامي و عرفي جامعه را رعايت کنند.

8       با حفظ آزادگي ، هميشه مدافع حرمت و شأن روزنامه نگاران و اهالي رسانه کشوريم.

9       استفاده از منابع رسانه اي ديگر را در چارچوب قوانين و با ذکر منبع مجاز مي­دانيم.

10  ارتقاء فرهنگ ورزشي جامعه، با ايجاد فرصت نقل مطلب ازعالمان و صاحب نظران رشته هاي مختلف ورزشي را جزء وظايف حرفه اي خود مي دانيم.

11  تکنيک ها و روش هاي حرفه اي تعريف شده در صنف روزنامه نگاري کشور مانند قالب هاي تعيين شده براي تنظيم خبر، گزارش، تحليل و ... را به دقت رعايت مي کنيم.

12  حقوق، حيثيت و منزلت افراد، سازمان‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي و خصوصي مرتبط با حوزه‌‌هاي خبري را مسئولانه رعايت مي کنيم.

13  روزنامه‌نگاران روزنامه ورزشي نود خود را موظف مي‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سريع‌تر آن را اصلاح کنند.

14  هيات تحريره روزنامه ورزشي نود بدون دخالت در ماجرا يا پيش‌فرض‌هاي خود، خبر و گزارش را تهيه و تنظيم مي‌کنند. ضمن رعايت اصل بي طرفي اما اين به معني بي‌نظر بودن اين روزنامه و نويسندگان آن در قبال رويدادها نيست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتي که تفسير و تحليلشان از مسائل است، بيان مي‌کنند.

15  روزنامه‌نگاران فعال در روزنامه ورزشي نود در انتشار مصاحبه‌هاي اختصاصي به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام مي‌گذارند و متن تنظيمي مصاحبه را با رعايت حداکثر امانت‌داري منتشر مي‌کنند.

16  به حقوق مادي و معنوي همکاران و روزنامه در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه و توافقات آزادانه افراد و مديران متعهد و مقيد هستيم .

17  در آمد موسسه، افراد شاغل در آن و نيز افرادي که ارتباطات حرفه اي روزنامه نگاري و تبليغات را بنام و معرفي روزنامه ورزشي نود برقرار مي کنند، در چارچوب و منطبق با مقررات مالي روزنامه خواهد بود و غير از آن را جايز نمي دانيم.

18  هرگونه سوء استفاده از موقعيت صنفي براي اين که ديگران را به معاملات و پرداخت هاي ناخواسته و از روي کراهت وادار کند، پرهيز مي کنيم.

19  از هرگونه شايعه پراکني و يا دادن اطلاعات غلط به مخاطبين که سرمايه هاي اصلي اين روزنامه مي باشند پرهيز مي نمائيم.

20  از مخفي‌کاري يا بکارگيري روش‌هاي محرمانه براي جمع آوري اطلاعات اجتناب مي کنند.

21  از برخوردهاي قالبي و کليشه‌اي با نژاد، جنس، سن‌، مذهب، قوميت، موقعيت جغرافيايي، جهت‌گيري جنسيتي، معلوليت‌ها، قيافه افراد، يا موقعيت اجتماعي افراد اجتناب مي نمايند.

22   


اين مرامنامه سالانه مورد بررسي مجدد قرار گرفته و براساس تجربيات بدست آمده و همچنين نظرات و پيشنهاد تمامي پرسنل روزنامه و همچنين مخاطبين اين روزنامه،  بازخواني و در صورت لزوم بروزرساني خواهد شد.

 

should i tell my boyfriend i cheated vancouverpaddlewheeler.com finding out your boyfriend cheated
should i cheat on my boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i cheated on my boyfriend with a black guy
how to cheat on wife read women cheat because
free prescription cards inetapakistan.azurewebsites.net coupons for medication
why women cheat on their husband blog.sharepointgeek.nl I cheated on my wife
rite aid coupons 2016 living rich with coupons rite aid rite aid in store coupons
the best coupon websites statistics on abortion methods of abortion