14 توصيه ومرور بر نقش دروازه بانان
شماره خبر : 131636
امروزه ديگر گلر فقط وظيفه اش محافظت از دروازه نيست . او تصميم گيرنده شده . حمله آغازين از سوي او طراحي و استارت مي خورد . به غير از پاها بايستي هنرمندي بکار گيري دستها در مشارکت بازي را داشته باشد .

 

دروازه بان يعني بازيکن کامل / 14 توصيه و مرور بر نقش دروازه بانان

 

  به قلم ايرج طالع

 

امروزه ديگر گلر فقط وظيفه اش محافظت از دروازه نيست . او تصميم گيرنده شده . حمله آغازين از سوي او طراحي و استارت مي خورد . به غير از پاها بايستي هنرمندي بکار گيري دستها در مشارکت بازي را داشته باشد . دستها نيز مي توانند مشابه پاها هنر مند و تکنيکي باشند . آموزش در وازه بان مدرن با خواسته هاي يک مربي مدرن و به روز صورت مي پذيرد .
بيشتر به دروازه بان مدرن فکر کنيم .
1_
 فعاليت و تحرک داخل محوطه و پرهيز از سکون
2_
 تسلط و کنترل توپهاي مسطح . پايين تنه . و بالا تنه بدون استفاده از دستها براي تسلط و کنترل توپ از نقاط تماس در بدن استفاده و اعتماد بنفس داشته باشد .
3_
 مهارت در ارسال توپهاي بلند و کوتاه با هر دو پا يک گلر فقط اگر به يک سمت براي شروع مجدد ها گرايش داشته باشد. خيلي زود توسط حريف آناليز و خنثي خواهد شد .
4_
 تايمينگ مناسب، يک گلر نبايستي در هر بار مالکيت با توپ مشغول لمس شود او بايد بخوبي بداند بعد از کنترل و تسلط و آگاهي محيطي بايستي چگونه بازي را به جريان بيندازد .

5_ موقعيت يابي، باعث مي شود تا گلر بيهوده در پرش و جهش و شيرجه ها اضافه کاري نداشته و به سرعت و به اندازه پرش و شيرجه زده و قادر به دفع باشد .
6_
 چابکي و توانايي پرش خيره کننده بهمراه آناتومي مناسب به اصطلاح اندامي که موجب واهمه حريفان در برخورد ها باشد .
7_
 گلر بايد هميشه به فکر افزايش قدرت رفلکس و انعطاف بدني باشد .
8_
 گلر کارشناس ارشد دفاع است .
ارتباط در خط دفاعي و انجام وظايف مرتبط مرتب بايستي مرور شود .
9_
 در فوتبال مدرن گلر بازيکن است او در زمانهاي خاص بايستي در روند بازي تاثير گذار باشد در زماني که نياز به ايجاد تاخير مي باشد . گلر در دقايقي از بازي و با توجه به نتيجه مي تواند تبديل به يک ليبرو شود اضافه شود ريتم سرعت بازي را نيز مي تواند تنظيم کند .
10 _
 گلر بايستي پوشش ايده آل از در وازه را در ذهن مرور و در جهت يابي دچار اشتباه نشود. همچنين در بازي هاي موضعي حضور داشته باشد .
11_
 از شم پيش بيني قوي برخوردار باشد .
12_
 يک در مقابل يک را بسيار تمرين کرده و قدرت تکل خوبي داشته ودراينگونه تقابل ها بيشتر به فکر تکل و مهار با دست باشد .
13_
 يک گلر مدرن نبايستي با توجه به نتيجه بازي تمرکز خود را از دست بدهد .
14_
 صداي گلر به بازيکنان هم تيمي اعتماد بنفس مي بخشد گلر بايد بداند در چه مواقعي با بازيکنان هم تيمي سخن بگويد اين سخن گفتن توسط گلر استادانه صورت پذيرفته و بدون کلام ناشايست يا تحقيرآميز حريف، موجب تخليه روحي رواني بازيکنان حريف در رقابت مي شود
گلر يک موهبت الهي است که به يک مجموعه تعلق مي گيرد بايستي نهايت دقت در آموزش و پرورش او صورت پذيرفته و هر روز بهتر از ديروز باشد 

ارسال در: يکشنبه 30 خرداد ساعت 22:56 (1395/3/30)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن