دعا،امتياز و پاداش ؟!(ايرج طالع )
شماره خبر : 138947
دستياراني که يکدست لباس باشگاه را مي پوشند دستهاي خود را در جيب قرار مي دهند . سرمربياني که وقتي برنده هستند خدا را شکر مي کنند و وقتي مي بازند يقه داور را مي گيرند . بايد با توکل بخدا وارد زمين شد اما بدون زحمت نيز پروردگار عالم به بنده اش پاداش نمي دهد

 

 

نگاهي فني به عملکرد کادر فني باشگاهها

 

براي اينکه باشگاهي  بتواند براي برگزاري يک ديدار آماده شود . به همين راحتي نيست .بايد براي آماده سازي باشگاه، طرح و برنامه اي  از سوي کادر فني وجود داشته باشد  .ما مي گوييم برنامه ،اما براي اين برنامه پروسه عظيمي بايستي مطالعه و طي شود .براي اينکه مخاطبان با نحوه آماده سازي   يک باشگاه  آشنا شوند در اين يادداشت پروسه اين آمادگي را  فقط از يک زاويه مورد بررسي قرا رمي دهيم

ابتدا آناليزورهاي باشگاه قبل از اينکه به خود بيني باشگاه  بپردازند به بررسي باشگاه حريف مي پردازند  . تمامي بازيهاي حريف در طول فصل مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرا مي گيرد اين موضوع با استخراج "داده ها "امکان پذير است . در ادامه 43 مورد  به اختصار درج مي شود .

1_ سيستم پايه حريف

2_دامنه تغييرات سيستم

3_جناح توليد موقعيت

4_روش توليد موقعيت

5_بازه زماني گلزني

6_کميت ابزار در توليد

7_ پاس گل

8_گلزن

9_محل بازي

10 _آب و هوا

11_ارتفاع از سطح دريا

12_موج حمله

13_موقعيت هاي طلايي

14_موقعيت هاي بحراني

15_پاي ضربه تخصصي  در گلزني

16_نقاط ضعف

17_نقاط قوت

18_نحوه شروع مجدد ها

19_مرکز ثقل پاسها

20_ پست هاي  تاثيرگذار

21_ پست هاي قابل نفوذ

22_ ميزان دوندگي و سرعت

23_يک در مقابل يک

24_ميانگين سني

25_ميانگين قد

26_ميانگين پرش

27_ رهبر خط دفاعي

28_تمرکز بر روي نقاط ضعف گلر

29_ ثبات در ترکيب و تغييرات و پيش بيني ترکيب

30 _بلوک دفاعي 6 يا 8 نفره

31_تعادل در دفاع و حمله

33_ تايمينگ فردي و تيمي

34_کاور باکس 18

35_ضريب هوشي

36_ اشتباهات فردي و تيمي

37_خطاکاري

38_روانشناسي

39_تز تاکتيکي و رزمه سرمربي و کادر حريف

41_تخمين توان بدني حريف توجه به مقوله بيولوژي

42_ وضعيت هواداري و فرهنگي

43_مطالعه بر روي شخصيت و نحوه قضاوت داور بازي

 

اين موارد  هر کدام سر فصل  بوده و به قسمت هاي ديگري تقسيم مي شوند  . در قسمت هاي  مختلف به جزييات  مي رسيم . در کادر فني يک باشگاه همه اعضا ء  مواردي را که بيشتر برشمرديم بين هم تقسيم  کار مي نمايند   . پس از بدست آمدن "داده ها " تحليل آغاز و گزارش مفصلي در اختيار سر مربي قرار مي گيرد . دستياران هر کدام وظيفه مشخصي دارند . اين فقط پنجاه درصد و يک زاويه  از فعاليت هاي يک کادر فني براي آماده شدن جهت يک برگزاري يک مسابقه است . برخي مواقع باشگاهها کمتر از يک هفته فرصت براي آماده سازي دارند . پنجاه درصد ديگر فعاليت کادر به شناخت توانايي هاي درون باشگاهي و اتخاذ استراتژي و سيستم پايه مناسب برمي گردد . ما در اين يادداشت فقط  برخي از وظايف کادر فني را مرور نموديم . به اينها اضافه کنيد . تمرينات واقع بينانه ،شبيه سازي حريف،آمادگي روحي و رواني که جملگي بحث تخصصصي را بوجود مي آورد . اگر چنانچه باشگاهها بتوانند بخوبي از پتانسيل کادر فني خود استفاده کنند بي شک فرآيند بالندگي بازيکنان نيز پديدار مي شود . متاسفانه در ليگ برتر ما در انتخاب سرمربي و سپس پلکاني سرمربي در انتخاب دستياران فاکتور هاي شايسته سالاري را در نظر نمي گيرند و اين موضوع باعث مي شود . بازيکنان نيز نتوانند نمايش موفقي داشته باشند . بعضا در ليگ برتر نتايج دستخوش  فعاليت هاي فردي  تک ستاره هايي است  که در بازيهاي برابر شاهد يک سر درگمي در جريان بازي هستيم . اي کاش براي يک بار هم شده نحوه تمرينات يک باشگاه  تا روز مسابقه و نحوه فعاليت و عملکرد   کادر فني به تصوير کشيده مي شد تا متوجه شويم چرا يک باشگاه  نود دقيقه در فاز تهاجمي فقط به سانتر از جناحين روي مي آورد و براي چند دقيقه توپ را روي زمين قرار داده و زميني به دروازه حريف نزديک مي شود . برخي تمرينات باشگاههاي ليگ برتري واقع بينانه نيست باري به هر جهت تمريني برگزار و در روز مسابقه هم هيچ طرح برنامه اي ندارند .  به نقاط ضعف حريف خود آشنا نيستند يا راهکاري براي پيروزي ندارند .دستياراني که يکدست لباس باشگاه را مي پوشند دستهاي خود را در جيب قرار مي دهند . سرمربياني که وقتي برنده هستند  خدا را شکر مي کنند و وقتي مي بازند يقه داور را مي گيرند . بايد با توکل بخدا وارد زمين شد اما بدون زحمت نيز پروردگار عالم به بنده اش پاداش نمي دهد . همان پاداشي که دستياران خيلي به آن علاقه دارند و روند بازي برايشان خيلي اهميت ندارد . به جد  در يادداشت هاي ديگر به جزييات ديگري ازنحوه فعاليت  کادر فني باشگاهها خواهيم پرداخت . 

ارسال در: شنبه 14 مرداد ساعت 10:48 (1396/5/14)

تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن