مهم‌ترين دغدغه شفر در هفته‌هاي اخير عملکرد ضعيف مهاجمان اين تيم بوده است.

به اين نام ها دقت کنيد؛ سجاد شهباززاده، علي قرباني، حسن بيت سعيد، جابر انصاري، مهدي قائدي و فرشيد اسماعيلي. اين نفرات بازيکنان خوبي هستند اما آمار آن ها در فاز هجومي نااميد کننده بوده است و نتوانسته اند انتظارات را بر آورده سازند.

شفر که به خوبي مي داند ادامه روند گل نزني مهاجمان استقلال ممکن است موقعيت او را بر روي نيمکت آبي پوشان پايتخت متزلزل سازد سخت در تلاش است اين معضل را بر آورده سازد، او در تمرينات زمان زيادي به کارکردن با مهاجمان مي پردازد و برايشان تمرينات اختصاصي در نظر مي‌گيرد.

او هر روز براي فورواردهايش تمرين چهارچوب شناسي در نظر مي گيرد، مهاجمان با حضور در محوطه جريمه بايد با يک ضرب توپ را به سمت دروازه شوت مي زدند و هر کس در اين امر ناموفق بود با انتقاد مرد آلماني روبرو مي شد و البته مهاجمان گل زن با تشويق مرد آلماني قرار مي گرفتند.

شفر در پايان تمرين آبي‌پوشان با حرف‌هايش به مهاجمان روحيه داد، او سعي کرد با تعريف و تمجيد از آن ها اعتماد به نفسشان را بالا ببرد، او گفت: من از شما گل مي‌خواهم، شما بايد در بازي گل بزنيد، اين توانايي را داريد و اگر خوب تمرکز کنيد و استرس نداشته باشيد دروازه رقبا را باز مي کنيد.