او درباره گل خوردن تيمش در نيمه مربيان، اظهار کرد: گل سومي که خورديم را بايد دوباره ببينيم. بعد از دفاع مدافع ما، جپارف خيز خود را برداشت که ضربه را بزند و به نظر من علي قرباني در آن گل تاثير داشت. آن گل اخلالي در روند ما ايجاد نکرد و سه موقعيت گل هم داشتيم ولي دروازه بان حريف خيلي خوب کار کرد و موفق شد تا دروازه را بسته نگه دارد.

سرمربي سپاهان درباره عملکرد هافبک‌هاي تيمش اظهار کرد: در نيمه اول کمي مشکل داشتيم و گفته بوديم که هافبک‌هايمان به بازيکنان استقلال فشار بياورند ولي روند بازي باعث فشردگي تيم ما شد. ضربه کاشته جپارف را کاري نمي‌شد کرد و ضربه قرباني هم زيبا بود و جز اين دو، فرصت خاصي استقلال در نيمه اول نداشت.

وي ادامه داد: هافبک هاي ما موفق بودند در زدن توپ هاي قطري و اشتباه مدافع ما باعث آن خطا شد که جپارف توپ را به گل تبديل کرد. در ادامه ما موفق بوديم.

کرانچار درباره سرنوشتش در سپاهان بيان کرد: خود ما هم از نتايج راضي نيستيم ولي شيوه بازي ما اين نويد را مي دهد که با داخل کردن بازيکنان جوان اين نتايج را جبران کنيم. با اين حال اگر باشگاه بخواهد مرا بردارد، مي نشينيم صحبت مي کنيم. ما يک دروازه بان خوب نياز داريم و با آمدن شريفي و يک هافبک مي توانيم نمايش هاي خوبي در نيم فصل دوم داشته باشيم.