اعلام مقررات جديد انضباطي فدراسيون فوتبال
شماره خبر : 143027
احمدرضا براتي رييس کميته حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون فوتبال گفت: با تصويب مقررات جديد انضباطي هيچگونه تغييري در صلاحيت هاي قانوني ارکان قضايي فدراسيون فوتبال اعم از کميته اخلاق ، کميته انضباطي و کميته استيناف ايجاد نشده است.

احمدرضا براتي رييس کميته حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون فوتبال گفت: با تصويب مقررات جديد انضباطي هيچگونه تغييري در صلاحيت هاي قانوني ارکان قضايي فدراسيون فوتبال اعم از کميته اخلاق ، کميته انضباطي و کميته استيناف ايجاد نشده است.

وي افزود در مقررات جديد، صرفا ماهيت تخلفات مد نظر قرار گرفته و تشريح شده است و تغييري در صلاحيت رسيدگي اين سه رکن رخ نداده است. 

رييس کميته حقوقي و تدوين مقررات ادامه داد: اگرچه کميته حقوقي و تدوين مقررات در انجام وظايف قانوني خود از استقلال کامل برخوردار است اما به منظور نيل به نتيجه بهتر و استقرار نظام قانوني و قضايي استاندارد ، نهايت تعامل و همکاري قانوني را با ارکان قضايي و ساير بخش هاي فدراسيون داشته و خواهد داشت و در تدوين مقررات ، صيانت از حقوق تمامي اهالي فوتبال و اقتدار و استقلال ارکان قضايي فدراسيون به يک اندازه  مورد توجه و احترام خواهد بود .          

ارسال در: يکشنبه 1 بهمن ساعت 12:14 (1396/11/1)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن