راي عليه استقلال تائيد شد
شماره خبر : 145520
پس از درخواست تجديد نظر خواهي نسبت به تعدادي از صدور راي آراي صادره از سوي کميته تعيين وضعيت فدراسيون ، کميته استيناف به شرح زير اتخاذ تصميم کرد.

پس از درخواست تجديد نظر خواهي نسبت به تعدادي از صدور راي آراي صادره از سوي کميته تعيين وضعيت فدراسيون ، کميته استيناف به شرح زير اتخاذ تصميم کرد.

1-تجديد نظر خواهي باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال نسبت به راي صادره از سوي کميته تعيين وضعيت فدراسيون به شماره 163 مورخ 25/11/96 ( پرداخت مبلغ 000/000/150 ريال بابت قرارداد و 000/000/3 ريال بابت هزينه دادرسي در حق معصومه فريد غلامي ) مردود اعلام و راي کميته تعيين وضعيت عينا تاييد شد.

2-تجديد نظر خواهي باشگاه فرهنگي ورزشي فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نسبت به راي صادره از سوي کميته تعيين وضعيت فدراسيون به شماره 33/17316/261 مورخ 17/10/96 ( پرداخت مبلغ 000/000/850/5 ريال بابت قرارداد و 000/000/117 ريال بابت هزينه دادرسي در حق عبداله کرمي با وکالت بهروز جوانمردي ) مردود اعلام و راي کميته تعيين وضعيت عينا تاييد شد.

3-تجديد نظر خواهي باشگاه فرهنگي ورزشي مس کرمان نسبت به راي صادره از سوي کميته تعيين وضعيت فدراسيون به شماره 126 مورخ 20/10/96 ( پرداخت مبلغ 583/928/823 ريال بابت قرارداد و 000/500/16 ريال بابت هزينه دادرسي در حق علي يونس المشيري ) مردود اعلام و راي کميته تعيين وضعيت عينا تاييد شد.


@navaddaily

ارسال در: چهارشنبه 29 فروردين ساعت 15:04 (1397/1/29)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن