واکنش نشريات اسپانيايي به عملکرد ايران در مقابل اسپانيا
شماره خبر : 146374
روزنامه موندو دپورتيوو به ديدار دشوار اسپانيا مقابل ايران پرداخته و تيتر زده:" حمله قلبي!"

اختصاصي روزنامه نود

اسپانيا موفق شد با تک گل ديگو کاستا که کمي با خوش شانسي به ثمر رسيد، مقابل ايران به پيروزي برسد و 3 امتياز اين ديدار را به نام خود بزند.

نشريات اسپانيا: زنده باد کمک داور ويديويي! (عکس)

روزنامه مارکا با تيتر " سختي کشيديم ولي ديوار فرو ريخت" به پيروزي شب گذشته اسپانيا مقابل ايران با تک گل ديگو کاستا اشاره دارد.

نشريات اسپانيا: زنده باد کمک داور ويديويي! (عکس)

روزنامه آ.اس چاپ مادريد با تيتر " صدرنشيني با ريباند" به پيروزي شب گذشته اسپانيا مقابل ايران با تک گل ديگو کاستا که به شکلي عجيب و با ريباند ضربه رامين رضاييان به ثمر رسيد پرداخته است.

نشريات اسپانيا: زنده باد کمک داور ويديويي! (عکس)

روزنامه موندو دپورتيوو به ديدار دشوار اسپانيا مقابل ايران پرداخته و تيتر زده:" حمله قلبي!"

نشريات اسپانيا: زنده باد کمک داور ويديويي! (عکس)

روزنامه اسپورت با تيتر " زنده باد کمک داور ويديويي" به تمجيد از اين سيستم پس از رد گل ايران توسط کمک بازبيني تصاوير پرداخته است.

نشريات اسپانيا: زنده باد کمک داور ويديويي! (عکس)

روزنامه سياسي آلرتا، عکس يک خود را به ديدار شب گذشته اسپانيا - ايران اختصاص داده و به پيروزي 1-0 اسپانيا با گل ريباند ديگو کاستا اشاره دارد.

نشريات اسپانيا: زنده باد کمک داور ويديويي! (عکس)

نشريه سياسي ال داياريو نيز در صفحه اولش به پيروزي شب گذشته اسپانيا مقابل ايران با گل ريباند ديگو کاستا اشاره دارد.

نشريات اسپانيا: زنده باد کمک داور ويديويي! (عکس)

روزنامه مديرترانئو با تيتر " پيروزي دشوار" به ديدار شب گذشته اسپانيا و ايران پرداخته است.

نشريات اسپانيا: زنده باد کمک داور ويديويي! (عکس)

روزنامه لا رازون نيز عکسي از خوشحالي ديگو کاستا و ايسکو در صفحه اولش منتشر کرده و تيتر زده :" ديگو کاستا و کمک داور ويديويي اسپانيا را نجات دادند."

نشريات اسپانيا: زنده باد کمک داور ويديويي! (عکس)

روزنامه نورته ده کاستيا با تيتر "کاستا جلوي خراب کاري را گرفت" به پيروزي شب گذشته اسپانيا با تک گل ديگو کاستا اشاره دارد.

نشريات اسپانيا: زنده باد کمک داور ويديويي! (عکس)

روزنامه الپريوديکو با تيتر "ايران کار اسپانيا را سخت کرد" به پيروزي دشوار اسپانيا مقابل ايران پرداخته است.

ارسال در: دوشنبه 31 خرداد ساعت 11:21 (1389/3/31)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن