درمان و پيشگيري پاهاي پرانتز در مدرسه فوتبالي در تبريز
شماره خبر : 146396
سايت روزنامه نود


مدرسه فوتبال سرخپوشان تبريز به مديريت محمد عليزاده و سيد معصوم حسيني در تلاش هستند بچه هايي که گودي کمر و يا پاهاي پرانتزي برخوردار هستند از سن رشد يا همان نوجواني اين بچه هارو درمان و پيشگيري کنند که به کمک چند متخصص (بهنام شهبازي و حامد شمس) که بچه هارو شناسايي کرده و رو اين بچه ها آزمايشات مخصوص خود را انجام ميدهند و با حرکات اصلاحي و کششي ، درمان و پيشگيري ميکنند .