به گزارش گروه ورزشي خبرگزاري رزونامه نود ، سيد مجيد حسيني روز گذشته در تهران با نماينده ترابوزان اسپور ترکيه مذاکره کرد و در نهايت با نماينده اين باشگاه به توافق رسيد.

گفته مي شود پيش قرارداد اين بازيکن امضا شده و قرار است قرارداد طي يکي دو روز آتي نهايي شود.