رهايي از تله آفسايد/ تورج عاطف
شماره خبر : 146874
تيم در موقعيت حمله است و توپي به مهاجم مي رسد و آن را تبديل به گل مي کند .او در اوج شادي است و همبازي هايش به سمتش مي آيندو طرفداران تيم شاد هستند اما ناگهان پرچم کمک داور همه اين جشن را برهم ميزند.

 قصه مشخص است و تله آفسايد قرباني ديگري گرفته است. اين اتفاق بارها رخ داده است و گريزي از آن نيست. تيمها براي سيستم تدافعي اعمال شده خود نياز به استفاده از اين  سيستم دارند تا از گزند مهاجمين فرصت طلب در امان باشند و از سوئي تيمهاي مهاجم هم به جستجوي بازيکنان سريع و تکنيکي و باهوشي هستند که از اين تله بگريزند اما جام جهاني 2018 روند رو به کاهشي  را که از جام جهاني 2010 در مورد استفاده از تاکتيک تله آفسايد  وجود دارد را بار ديگر اثبات کرد . به آمارها بنگريم در جام جهاني 2010 تعداد 309 مورد آفسايد وجود داشته است اين آمار در جام جهاني 2014 به 289 مورد يعني کاهش 6/5 در صدي را تجربه کرده است و در جام جهاني 2018 به 170 مورد يعني کاهش 41 درصد به نسبت 2014 ونزديک به 45 در صد به نسبت جام جهاني 2010 رسيده است. اين آمارها نشان مي دهند تيمها با توجه به ورود تکنولوژي به عرصه قضاوت کمتر قادر به بهره برداري از اين تاکتيک دفاعي هستند ازسوئي ديگر کادر فني تيمها کمتر ميل به ريسک کردن دارند و تيمهايشان کمتر آرايش رو به بالا دارند و تجمع در يک سومي زمين خودي و محوطه هيجده قدم را گامي موثرتر از استفاده از تله آفسايد مي دانند. استفاده بيشتر از آرايش تيمي با دو هافبک تدافعي و  استفاده از تک مهاجمي که وظايف تدافعي هم دارد و تجمع  و درگيري در ميانه زمين فرصت قرار دادن مهاجمين در تله آفسايد را گرفته است و از سوئي شاهديم که ستارگان تکنيکي و تهاجمي تيمها در جام جهاني 2018 نظير امياپه و ازارد و نيمار وپرسيچ ودي بروينه ... علاقه بيشتري به حضور در خط طولي  زمين دارند . از سوئي از ياد نبريم که مردان فرمانده ميانه زمين که از آنها بعنوان ژنرال نام برده مي شوند و وظيفه پاسهاي تو در و رهايي مهاجمين از تله آفسايد را دارندمرداني چون مودريج و گريزمان  به سختي  موفق به دادن پاسهاي تک به تک مي شدند و نياز به کمک  هافبکهاي تدافعي و نفوذ وينگرها ث مدافعين کناري داشته و شاهد فرارهاي از عمق کمتر بوديم زيرا مدافعين کمتر حاضر به ريسک  دور شدن از دروازه خودي به اميد آفسايد گيري بودند.بايد بگوييم فشردگي فوتبال امروز باعث شده است. مهاجمين  نتوانند چندان دل به ناهماهنگي براي آفسايد گيري مدافعين داشته باشند.


@navaddaily


 

ارسال در: شنبه 30 تير ساعت 14:47 (1397/4/30)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن