به گزارش گروه ورزشي خبرگزاري روزنامه نود ، محمدرضا تابش رئيس فراکسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي در مراسم افتتاح زمين چمن مصنوعي و خانه ورزش روستايي که با حضور جمعي از جوانان و بانوان  روستاي ترک آباد اين شهرستان برگزار شد با اشاره به موفقيت بانوان در عرصه هاي مختلف کشور و بروز توانمندي هاي آنان عنوان داشت: يکي از دستاوردهاي مهم قانون اساسي، تثبيت اصل مساوات و رفع تبعيض افراد، قوميت ها و زنان و مردان است که در اصول مختلف قانون اساسي به آن تاکيد و تصريح شده است.

نماينده مردم اردکان در مجلس شوراي اسلامي عنوان داشت: اصل مساوات و برابري همگان در مقابل قانون که امروزه به واقع معياري براي سنجش حکمراني خوب است، در زمره آرمان هاي انقلاب اسلامي بود که خوشبختانه در اصول متعدد قانون اساسي ازجمله اصول 3،14،19،20 و107 با ذکر مصاديقي همانند نفي برتري جويي، تامين حقوق همه جانبه آحاد ملت اعم از زن و مرد و حمايت قانوني از آنها و رعايت همه حقوق انساني،سياسي،اقتصادي و اجتماعي با رعايت موازين اسلامي به آن پرداخته شده است.

تابش  با اشاره به تاکيدات امام (ره) و رهبري در رابطه با رعايت عدالت و توجه به مطالبات بانوان در جامعه گفت: اعمال سلايق و تنگ نظري ها و عدم درک تحولات زمانه و بد معرفي کردن دين که در نظام ما مسئوليت اداره تمامي شئون زندگي مردم را عهده دار است، سوق دادن جوانان را به سمت بي ديني در پي خواهد داشت و در مقاطعي واکنش هاي اعتراضي آنها را برخواهد انگيخت، موضوعي که بسياري از بزرگان ما سالهاست تکرار مي کنند و الان آثار بي توجهي ها را شاهد هستيم.

نماينده مردم اردکان تاکيد کرد: ما براساس سوگندي که به قانون اساسي يادکرده ايم، بايد از حقوق آحاد ملت اعم از زن و مرد در همه زمينه ها حفاظت و صيانت کنيم و از طرفي حفظ شعائر ديني و موازين اسلامي نيز جزو وظايف قانوني و هم خاستگاه خانوادگي من است که در راستاي دفاع از حقوق مردم در سطح ملي و شهرستان بر آن پاي مي فشارم.

رئيس فراکسيون ورزش مجلس با بيان اينکه مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها نيز در سطوح عالي تصميم گيري نظام درحال بررسي است و گشايش هايي حاصل شده و انشاالله با سرعت افزونتر به نتيجه خواهد‌ رسيد اظهار داشت: در مقطع فعلي که بد خواهان اين ملت عزم خويش را براي مقابله با اصل انقلاب جزم کرده اند، بايد از هرآنچه وحدت جامعه را مخدوش مي کند پرهيز کرد و به مردم، آرامش و اميد داد و همه اقدامات ما در هر زمينه اي بايد مرضي نظر پروردگار و مورد رضايت مردم باشد

نماينده مردم اردکان با بيان اينکه نبايد به جاي حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرد گفت: بکار بردن الفاظي همچون "همه آحاد ملت" مختص به يه زمان خاص يا مراسمات خاصي نيست و بايد به نظر و حق و مطالبات بانوان بعنوان بخش بزرگ و تاثيرگذار جامعه توجه کرد.

زمين چمن مصنوعي روستاي ترک آباد با اعتباري بالغ بر 270 ميليون تومان و خانه ورزش روستايي اين روستا نيز با حضور رئيس فراکسيون ورزش مجلس و جمعي از مسئولان استان و شهرستان و جمعي از جوانان و بانوان ورزشکار اين روستا راه اندازي شد.