به گزارش گروه ورزشي خبرگزاري روزنامه نود ، سجاد آقايي يکي از بازيکنان محروم شده استقلال با انتشار پيامي نسبت به اين موضوع واکنش نشان داد.

پيام معنا دار ستار ه استقلال را در ادامه مي بنيد؛