بي نوا آزادي! بيچاره امنيت!/ تورج عاطف
شماره خبر : 147510
آنان كه آزادي را فداى امنيت مى‌كنند، نه شايستگى آزادي را دارند و نه لياقت امنيت را

(بنيامين فرانكلين)

سالها به بهانه امنيت سيلي بر گونه آزادي زدند! اما ندانستند که راه رسيدن به امنيت از آزادي و انتخاب و قبل از آن آموزش براي آزادي در انتخاب مي گذرد. هنوز عکسي که از سرکار خانم پريسا پورطاهريان عکاس بانوئي که از بيرون استاديوم  از ليگ برتر عکس گرفته بود در اذهان بود که دو‌تصوير مادري به همراه دختر بچه اش که روي پشت بام نزديک ورزشگاه به مسابقه فوتبال مي نگريست در کنار تصوير طرفدار نفت مسجد سليمان که سلاح سرد به طرفداران تيم پرسپوليس حمله مي کرد و آن هم در حالي که بازي با تساوي به پايان رسيده بود جملات  فرانکلين را در ذهن متصور ساخت. تصويري که از ورزشگاه امجديه چند دهه پيش را که مي بينم که در آن خانمها  در کنار آقايان براحتي بازي را مي بينند فريادي که 40 سال سر داده شده باز هم به آسمان مي رود که بهاي امنيت برقرار کردن  به قربانگاه فرستادن آزادي نيست. اين درس تاريخي است که انسانها در کنار آموزش و حق انتخاب که نامش آزادي است به امنيت واقعي مي رسند. قرباني کردن آزادي باعث شد که لجنزار فرهنگي در استاديوم ها رشد پيدا کند و شاهد نيستيم که مردان و زناني که با هم به سينما و تئاتر و کنسرت  مي روند باور کنند هم وطنان چنين اوباشي هستند که فوتبال را قرباني حماقت هايشان مي کنند. توهين نژادي و جنسيتي ماحصل امنيتي است که آن استاديوم هاي خانوادگي که در عکسهاي سپيد و سياه  امجديه چند دهه پيش مشاهده مي شوند را تبديل به ورزشگاه آزادي! آدينه گذشته کرد. امنيتي که اين گونه حاصل شده است ماحصلش دختران ايران زمين را مجبور به گريم و گذاشتن ريش کرده است و جالب اينجا است که حالا به جاي حل اين معضل در دستگاه هاي مرتبط به فرهنگ بار ديگر امنيتي با آن برخورد و يگانهايي از بانوان در ورزشگاه حضور يافته تا بتوانند  بانوان گريم کرده و به شمايل مردان در آمده را شناسائي کند و امنيتي را برقرار کند که شاهدش هستيم يعني ريش مصنوعي وارد ورزشگاه نمي شود اما چاقو و آجر و شايد در آينده با اين طرز تفکر سلاح گرم هم به ورزشگاه ها بيايد تا  کسي نخواهد درک کند که تزهاي من در آوردي راهي ناکجا آباد مي شود و دير و يا زود راه صحيح مشعشع و راه اشتباه به تاريک خانه نسيان سپرده خواهد شد.
آقايان! به تصوير آن مادر و دختر روي پشت بام و پريسا طاهريان و چاقوکشي بنگريد
آقايان اين راهش نيست
 

ارسال در: يکشنبه 28 مرداد ساعت 16:49 (1397/5/28)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن