عادت زشت جماعت «ما»/ تورج عاطف
شماره خبر : 147753
سرزمين باستاني ايران زمين در گذر تاريخ مورد تاخت و تاز اقوام و ارتش هاي گوناگوني قرار گرفته است و فاتحين براي سلطه بر اين سرزمين زيبا از تاکتيک مشابهي استفاده کرده و آن چيزي جز گرفتن اعتماد به نفسمان نبوده است.


ما جماعتي هستيم که همواره براي ستمگران تنها لطيفه مي ساخته و از پيش از مبارزه فراري و خودمان را در مقابل مهاجمين کوچک مي شماريم. اين حکايت را در فوتبال هم داريم و شاهد اين ادعا را بارها ثابت کرده ايم. بخاطر داريد چگونه در تلويزيون ايران و ديگر رسانه ها چند ماه پيش از روياروئي ما  در جام جهاني 2014 در مقابل آرژانتين تيم ملي و هاشم بيک زاده را مجري مشهور مورد تمسخر قرار داد و ما را از پيش حريفي حقير مي دانستند؟ آيا به ياد داريم در همان رسانه ها پيش از رويا روئي ايران در جام جهاني 2018 در برابر پرتغال  جماعت «ما» کريس رونالدو را به واسطه اين بازي آقاي گل قلمداد و بازي با اسپانيا را سندي جاودانه براي حقارت فوتبال ايران قلمداد مي کردند؟ اين جماعت «ما» قبل از روياروئي پرسپوليس در مقابل نماينده قطر جشنواره گل آنها را پيش بيني کردند و با تمامي قوا تيم پرسپوليس را که محروم از نقل و انتقال و مغموم از ترانسفر اميري و محرمي ومسلمان و... بود را تحقير کردند.جماعت «ما» ياد گرفته با جملات تحقير آميري چون اينجا ايرانه هر قانون شکني و ناهنجاري اجتماعي را توجيه کند.جماعت«ما» با تکرار ايراني جماعت  آن را همراه سخيف ترين متلک ها کند. اين جماعت«ما» خود را داراي سابقه  تمدن چند هزار ساله و از فرزندان نيک  امپراتورنامدار  هخامنشي کوروش کبير مي داند اما نمي داند که آنها فقط  اهل سرزميني است که چند هزار سال پيش تمدن را در واژه هاي احترام و رعايت حقوق و انصاف و اعتماد به نفس ترجمه مي کرد. به فوتبال بر مي گرديم و از جماعت«ما» مي پرسم تا به کي قصد داريم  خودمان را تحقير کنيم؟ چرا هر روز اعتماد به نفس فوتباليستها را در کنار رسانه هاي بي دانشي که از يک سو مي گويد برانکو 13 بازيکن بيشتر ندارد و جوانانش را نفي مي کند و از سوي ديگر تعويض هاي برانکو را کليشه اي است کمتر مي کنيم؟ بيائيم اندکي به خود بيائيم از ترس غرق شدن در ساحل نمي ريم . ما بايد يادبگيريم که شجاعت و اعتماد به نفس کليد موفقيت ملتهاي پيروز و تصور شکست پيش از مبارزه متعلق به بازندکاني است که جماعت«ما» نام دارند

 

ارسال در: پنجشنبه 8 شهريور ساعت 22:11 (1397/6/8)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن