مايلي کهن: خانم‌ها بايد صدسال پيش به آزادي مي‌آمدند!
شماره خبر : 149104
پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان آسيا و در حالي که به دليل محروميت و مصدوميت با کمبود بازيکن مواجه بود در برابر کاشيماآنتلرز به تساوي رسيد و در مجموع به مقام نايب قهرماني رسيد.

ديروز تمام پرسپوليسي ها در سراسر دنيا چشم به ورزشگاه آزادي تهران داشتند چرا که اين تيم براي اولين بار در فينال ليگ قهرمانان آسيا حضور داشت و مي توانست براي اولين بار نيز جام قهرماني ليگ قهرمانان را به ايران بياورد. با اين حال پرسپوليس در حالي به نايب قهرماني آسيا رسيد که حمايت حداکثري طرفدارانش را بعد از شکست داشت. محمدمايلي کهن يکي از پرسپوليسي ترين پرسپوليسي ها است. او 14 سال در اين تيم بازي کرد و از زماني که لباس پرسپوليس را پوشيد (بهمن 1354) تا وقتي کفش هايش را در بهمن 1368 آويخت آن را از تن خارج نکرد. مايلي کهن بعد از علي پروين بازوبند کاپيتاني پرسپوليس را به بازو بست و  بعد از خداحافظي از فوتبال در پرسپوليس به عنوان مربي و دستيار علي پروين مشغول به کار شد. او نيز ديروز يکي از خيل پرسپوليسي هايي بود که پاي تلويزيون نود دقيقه فينال را نگاه کرد.


محمد مايلي کهن درباره فينال ليگ قهرمانان آسيا گفت:« پرسپوليس در اين بازي اگر سيامک نعمتي را داشت مي توانست نتيجه خيلي بهتري بگيرد اما آن اشتباه در بازي رفت باعث شد که اين بازيکن بازي برگشت را از دست بدهد. واقعا از سيامک نعمتي بعيد بود که چنين کاري را بکند هرچند فشار بازي فينال بالا بود.»


او در ادامه گفت:« من هميشه سعي مي کنم به جوان ترها از تجربيات خودم بگويم و اگر اشتباهي در گذشته انجام داده ام به آن ها مي گويم که آن اشتباه را انجام ندهند. من خودم در دوراني که فوتبال بازي مي کردم خيلي با داورها چالش داشتم و با آن ها بحث مي کردم و در اين زمينه هم خيلي متضرر شدم.» او اضافه کرد:« برويد از بازيکناني که با آن ها کار کرده ام بپرسيد که هميشه از آن ها مي خواستم که به هيچ وجه با داور بحث نکنند اما در زماني که من بازي مي کردم کسي به من نمي گفت اين کار را نکن به ضررت تمام مي شود. من حدود 9-10 بازي ملي بيشتر انجام ندادم و شايد اگر اينگونه با داورها بحث نمي کردم بازي هاي ملي م مي توانست خيلي بيشتر از اين باشد. اما متاسفانه زماني که بازي مي کردم به جاي اينکه به من بگويند نکن ، مي گفتند آفرين! تو خيلي متعصب هستي. بعدها به اين فکر کردم که شايد اصلا بعضي از همبازيانم دوست داشتند من اعتراض کنم تا محروم شوم و آن ها بتوانند بازي کنند...»


مربي سابق تيم ملي و تيم اميد ايران گفت:« من به بچه هايم هم گفته ام که من پسر پيغمبر نبودم و از همه شما بيشتر اشتباه کرده ام. هرجا اشتباهي هم کرده ام به آن ها مي گويم که آن ها اين اشتباه را انجام ندهند. به بازيکنانم هم همينطور هميشه گفته ام که به عنوان يک برادر بزرگتر اگر تجربه تلخ و شيريني دارم در اختيارتان مي گذارم.»


کاپيتان سابق پرسپوليس در اين باره که چرا ديروز در ورزشگاه حضور نداشت گفت:« خب حتما مي دانيد که من تمام فوتبالم را در پرسپوليس بودم. شايد برخي باشند که مدعي باشند سال هاي بيشتري بازي کرده اند اما آن ها اکثرا در لا به لاي سال هاي حضورشان در پرسپوليس به تيم هاي ديگر هم رفته اند اما من هيچوقت لباس پرسپوليس را از تنم خارج نکردم. با اين حال اينروزها ديگر ما را راه نمي دهند چرا که اين واقعيت دارد که پهلوان زنده را عشق است هرچند من که پهلواني هم نبودم...»


مايلي کهن درباره فينال ليگ قهرمانان گفت:« من هم ديروز از اينکه تيم نتوانست قهرمان شود واقعا آزرده شدم اما واقعيت فوتبال همين است اما من ديروز چيزهايي ديدم که لذت بردم. ديروز بهترين بازيکنان و قهرمان بازي تماشاگران بودند البته غير از حرکت آخرشان که وقتي ورزشگاه را ترک کردند سکوها پر از آشغال بود. اين هم تقصير تماشاگران نيست، ما به آن ها چيزي نداده ايم که توقع داشته باشيم. اين برنامه هاي پرطرفدار تلويزيون چه زماني به اين مسايل پرداختند و کي درباره اين موضوعات فرهنگسازي کرده اند؟ نمي شود من خودم سيگار بکشم و به فرزندم بگويم نکش...»


او در ادامه گفت:« تماشاگران ديروز با وجود مشکلات عديده اي که اينروزها همه ما با آن ها درگير هستيم به ورزشگاه آمدند و از تيم حمايت کردند. هرچند من يک انتقادي هم دارم، اينکه تماشاگران زودتر مي آيند و قبل از بازي کلي تشويق مي کنند باعث مي شود در زمان بازي انرژي شان تمام شود. اما در ژاپن ديديم که طرفداران ژاپني در طول نود دقيقه چقدر تيمشان را تشويق کردند. با اين وجود بازهم مي گويم قهرمان ديروز تماشاگران پرسپوليس بودند چون رفتارشان بسيار خوب بود.»

 

 


فوتبال جنگ نيست

 

محمد مايلي کهن در ادامه گفت:«فوتبال همين است. فوتبال جنگ نيست ، من خيلي ناراحت مي شوم مي گويند فوتبال جنگ است. بايد از فوتبال لذت ببريم ؛ اين مهمترين عامل است. همه ما هزار و يک مشکل داريم اما بازي ديروز باعث شد آن ها را فراموش کنيم و بتوانيم لذت ببريم. اين خيلي سوال مهمي است که چرا سازمان ملل 205 عضو دارد و فيفا 220 عضو...؟  کوبرتن فرانوسي وقتي المپيک نوين را پايه گذاري کرد هدفش ايجاد جنگ بيشتر نبود. دنيا در آن زمان بشدت درگير جنگ بود و المپيک درست شد تا ملت ها را به هم نزديک کند نه اينکه باعث خونريزي و جنگ بيشتر شود.»


او همچنين گفت:« فوتبال ورزشي است که بايد مردم و ملت ها را به هم نزديک کند. فوتبال مي تواند خيلي از مشکلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي را کم يا زياد کند در حالي که برخي از آقايان در دهه دوم انقلاب معتقد بودند افيون است و جالب است که اين آقايان هنوز سر کار هستند.»


مايلي کهن در ادامه گفت:« من چيزهاي زيادي در اين فوتبال ديده ام. زماني تصميم گرفتند که اسم تيم تاج را چون اسمي بود که ذهنيت رژيم گذشته داشت عوض کردند اما چرا تصميم گرفته شد اسم پرسپوليس عوض شود؟ چرا اسم پرسپوليس شد پيروزي؟ چه کساني اين کار را کردند. بعد از بازي هاي آسيايي سئول بود که داستان هايي درست کرده و اسم تيم را کردند پيروزي هرچند مردم هميشه گفتند پرسپوليس. چه چيزي جز کم دانشي و کم خردي مي تواند باعث چنين اتفاقاتي شود.»


او افزود:« پرسپوليس ديروز يک کشور بود. گذشته از برد و باخت اتفاق هاي خيلي خوبي رخ داد. براي اولين بار نشان داديم مي توانيم يک مسابقه خوب در سطح استاندارد بين المللي برگزار کنيم. البته هنوز نمي توانيم جام ملت ها برگزار کنيم اما براي تک بازي ها به نظر شرايطمان خوب است. اميدوارم استاديوم آزادي بزک نشده باشد و واقعا کارهايي انجام شده باشد. در اين فرصت کم واقعا سخت بود و دست همه درد نکند که همت کردند تا اين بازي و مراسم را به اين شکل خوبي که ديديم برگزار کردند.»


مايلي کهن با اشاره به اينکه توانايي انجام کارهاي مثبت را داريم گفت:«ما مي توانيم... مشخص شد فيل هوا کردن نيست و توانستيم ورزشگاه آزادي را در يک ماه درست کنيم. البته مجبور شديم و مجبورمان کردند اما هرچه بود نتيجه اش خوب بود.»

 


بازي رفت جام را از ما گرفت


بازيکن و مربي سابق پرسپوليس درباره بازي فينال گفت:« تماشاچيان عالي بودند اما در بازي رفت نتيجه خوبي نگرفتيم و همين موضوع جام رااز ما گرفت. متاسفانه ما هميشه به خاطر مشکلات مالي و اقتصادي خودمان را پايين تر از تيم هاي کشورهاي ديگر مي بينيم  اما ديديم که تيم ژاپني شنبه به تهران آمد اما پرسپوليس عليرغم کمبود بودجه ديرتر به تهران آمد و به دوبي رفت چون آنجا برايش تمرين کردن راحت تر بود. پس همه چيز مسايل مادي نيست و ما هم آنقدرها فقر نيستيم.»


مايلي کهن درباره اين کار پرسپوليس که از ژاپن به دوبي رفت هم گفت:« اين کار مثل چاقوي دولبه بود. ما ايراني ها وقتي دو سه روزي از خانواده دور مي شويم به مشکل مي خوريم. اما اين کار شد و حتما مربي دلايلي داشته است مثل اينکه در دوبي تمرين راحت تر بوده و يا قصد داشته فضاي متفاوتي را قبل از بازي برگشت براي بازيکنان به وجود بياورد. خواستم بگويم همه چيز پول و همه مشکلات هم بي پولي نيست.»


او افزود:« من تجربه اش را داشته ام. بازيکنان ايراني گاهي از خانواده دور مي شوند دپرس شده و اعصابشان به هم مي ريزد و حتي ممکن است با هم به مشکل بخورند. با اين حال ما در نيمه اول بازي رفت خوب بوديم اما نيمه دوم را به حريف داديم. بزرگترين اشتباه هم آن کار هاي بي مورد درون زمين بود که فکر نمي کنم مربيان به بازيکنان نگفته باشند آن ها را انجام ندهند. شجاع خليل زاده و سيامک نعمتي واقعا اشتباهات بي موردي کردند و باعث شدند پرسپوليس در بازي برگشت يکي از بهترين و تاثيرگذارترين بازيکنانش را نداشته باشد.»


مايلي کهن درباره سيدجلال حسيني هم اضافه کرد:« خود سيدجلال ماشاالله با آن تجربه از کوره در رفته بود. البته من مي فهمم که او کاپيتان است و فشار زيادي روي او وجود دارد اما مسايلي از اين دست باعث شد نيمه دوم را بدهيم و ده نفره بشويم. سيامک نعمتي يکي از رکن هاي اساسي پرسپوليس در بازي هاي قبلي بود و نبودش خيلي به ضررمان تمام شد. با اين حال من با جرات مي گويم که هيچ چيزي از ارزش بازيکنان و کادرفني پرسپوليس کم نمي شود. آن ها واقعا روزهاي پرفشاري را گذراندند و تلاش زيادي انجام دادند. اما زندگي ادامه دارد و نايب قهرماني پرسپوليس کم از قهرماني نيست. »

 

او درباره آينده اين تيم گفت:« آن چيزي که ممکن است به تيم ضربه بزند سه بازي عقب افتاده است. تيم بايد هرچه سريعتر جمع و جور شود، متاسفانه فکر کنم محمد انصاري هم رباط صليبي داد. اين اتفاق خيلي بدي بود. انصاري هم شخصيت خوبي دارد و هم از نظر فني واقعا بازيکن خوبي است. اگر مصدوميت او از ناحيه رباط واقعا اتفاق افتاده باشد پرسپوليس 7-8 ماهي او را نخواهد داشت و اين به ضرر تيم تمام مي شود. اميدوارم انصاري هرچه زودتر برسد.»

 


پنجره بسته نبود شايد نمي شد


محمد مايلي کهن در اين رابطه که بسته بودن پنجره نقل و انتقالات چقدر در قهرمان نشدن پرسپوليس تاثير داشت گفت:« از کجا معلوم که اگر پنجره باز بود تيم به اين مرحله مي رسيد. فوتبال يک بازي بدون رکورد است. سال پيش که پنجره باز بود به اينجا نرسيديم. اين واقعيت است که شايد بسته بودند پنجره نيز باعث شد که تيم انگيزه بيشتري داشته باشد و باشگاه بتواند پاداش بازيکنان را بدهد و اين ها در موفقيت پرسپوليس بي تاثير نبودند. »


او افزود:« ماجراي طارمي گذشت، ما هميشه کشوري هستيم که در حال تجربه کردن هستيم. همه ش داريم تجربه مي کنيم به جاي استفاده از تجارب.»

 


اتفاقي که بايد صدسال پيش مي افتاد


مايلي کهن در ادامه درباره حضور خانم ها در ورزشگاه آزادي در فينال ليگ قهرمانان آسيا گفت:« اين کارمان هم مثل اکثر کارهايمان است.بايد صدسال قبل انجامش مي داديم ،ابتدا حساسيت هايي به وجود مي آوريم و بعد در شرايط دشوار انجامش مي دهيم.»


او افزود:« اينکه مي گويند حضور خانم ها باعث تلطيف فضاي استاديوم مي شود را قبول ندارم.پيش از انقلاب و دوراني که ما بازي مي کرديم ورود خانم ها آزاد بود و بعضا جملاتي را از آن ها مي شنيديم که آقايان بايد لنگ مي انداختند. اما خب اين حق خانم ها هم هست به ورزشگاه بيايند و چه ايرادي دارد که در بازي هاي آينده هم انجام شود. البته در بازي السد هم اين اتفاق افتاد و برخي خانم ها به استاديوم آمدند.»

 


سرمربي تيم ملي که نبايد مي آمد!


سرمربي سابق تيم ملي درباره غيبت کارلوس کي روش هم گفت:«مگر ايشان بايد در بازي حضور پيدا مي کرد؟! کجاي دنيا ديديد که سرمربي تيم ملي در مسابقه فينال حضور داشته باشد؟ً!!! (مي خندد) اي بابا در اين باره چه بگويم؟ شما بازي هاي غيرمهم باشگاهي در دنيا را ببينيد که سرمربي هاي تيم ملي آن ها را مي بينند چون موظف هستند که اين کار را بکنند. اين جزو وظايفشان است اما وقتي برخي از افراد تصميم ساز در فوتبال خودشان را کوچکتر از اين آقا مي بينند با وجود آن که اينهمه ادعا دارند! خب مشخص است ديگر او هم چنين رفتاري مي کند.»

ارسال در: يکشنبه 20 آبان ساعت 13:21 (1397/8/20)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن