?????: ????? ????? ??? ?? ??????? ???????!!
شماره خبر : 20313
???? ???? ?? ???? ????????? ??? ???? ????? ????????? ?? ?? ????? ???? ?????? ????? ???? ?? ?? ??? ???????????? ???? ?????? ????? ????

گل:عليرضا حقيقي که در رسانه ها منکر هرگونه واکنش نامناسبي دربازي با شاهين بود، در کميته انضباطي اينگونه اعتراف کرده است«وارد زمين که شديم تماشاگران فحش هايي دادند ومتاسفانه من هم جواني کردم وحرکتي انجام دادم که در شان خودم، باشگاهم وحتي فوتبال ايران نبود.»

شريفي هم به او اعلام مي کند که خودت اصل موضوع را تاييد مي کني يا عکس وتصاوير را نشان دهيم که حقيقي در واکنشي جالب مي گويد«نشان ندهيد بهتر است! قبول دارم. فقط لطف کنيد عکس ها را به من بدهيد تا در پيت حلبي بسوزانم!»

رييس کميته انضباطي به نوعي سروضع ظاهري گلر پرسپوليس را هم مورد نقد توام با شوخي قرار مي دهد ومي گويد«خب ما راي مان را با نظر اعضا اعلام ومتعاقبا ابلاغ مي کنيم.شما هم چندروزي است که انگار استحمام نکرده اي. برو به سرو وضعت برس»

حقيقي با خنده اعلام مي کند«فردا يک نامه مي زنيد وبه استحمامم گير مي دهيد. بهتر است به همان بحث خودتان بپردازيد»

در همين رابطه يک منبع موثق خبر داد اين دروازه بان تا پايان فصل محروم خواهدشد والبته با توجه به اينکه رفتارش در کميته منشور اخلاقي هم ثبت شده وقبلا در شهرآورد پايتخت، هم با شيث وهم با مامور حراست درگيري داشته نمي تواند از عفو وبخشش هم استفاده کند البته شايد سعيدلو به تمرينات پرسپوليس برود وماجراي کرار را تکرار نمايد.
 

bdsm gay boy sex stories myjustliving.com golden showers sex stories
rite aid coupons 2016 read rite aid in store coupons
celecoxib pill internetsellout.com keflex pill
ارسال در:
اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن