3 حرکت براي تقويت زانو + عکس
شماره خبر : 33824
بافت همبندي نواري شكلي به نام نوار ايلئوتيبيان از ماهيچه اي در قسمت خارجي مفصل ران منشأ گرفته و پس از عبور از ناحيه خارجي زانو به قسمت فوقاني درشت ني منتهي مي شود.

نسخه PDF

بافت همبندي نواري شكلي به نام نوار ايلئوتيبيان از ماهيچه اي در قسمت خارجي مفصل ران منشأ گرفته و پس از عبور از ناحيه خارجي زانو به قسمت فوقاني درشت ني منتهي مي شود.

ساييده شدن اين نوار به قسمت برجسته تحتاني استخوان ران باعث التهاب و درد در سمت خارجي زانو مي شود. اين اتفاق بيشتر اوقات هنگام دويدن رخ مي دهد. سفت بودن اين نوار، سفت بودن ماهيچه هاي ران و لگن، متفاوت بودن اندازه پاها و دويدن روي سطوح شيبدار نيز باعث بروز اين حالت مي شود. حركات زير به برطرف شدن اين حالت كمك مي كند.

حركت اول:

پاهاي خود را به حالت ضربدري قرار داده و خم شويد و سعي كنيد انگشتان پاي خود را لمس كنيد. 30 ـ 15 ثانيه در همين وضعيت بمانيد و بعد به حالت ايستاده باز گرديد. 3 بار اين حركت را تكرار كرده و بعد جاي پاهايتان را عوض كرده و مجدد اين كار را تكرار كنيد.

 

حركت دوم:

در كنار ديوار به پهلو بايستيد و يك دست را به ديوار تكيه دهيد پايي را كه دورتر از ديوار قرار گرفته است از مقابل پاي ديگر به حالت ضربدري عبور دهيد. دقت كنيد كه كف هر دو پاي شما روي زمين قرار گيرند. مفصل ران خود را به سمت ديوار خم كنيد. 15 ثانيه اين كشش را حفظ كنيد. پس از اين كه اين حركت را 3 بار تكرار كرديد جاي پاها را عوض كرده و حركت را مجدد تكرار نماييد.

حركت سوم:

رو به ديوار ايستاده و هر دو دست خود را همسطح چشمانتان روي ديوار قرار دهيد. يك پا را عقب تر قرار دهيد و پاشنه آن را به زمين بچسبانيد. پاي عقب تر را به سمت داخل بچرخانيد و به آرامي به سمت ديوار خم شويد تا در پشت ران كشش را احساس كنيد. 30 ـ 15 ثانيه در همين حال بمانيد. اين حركت را 3 بار در هر پا تكرار كنيد.

 

 

نسخه PDF

free spy apps spy mobile to mobile spyware for cell phone
why do guys cheat on their girlfriends i cheated on my girlfriend and i want her back i want my girlfriend to cheat on me
did my girlfriend cheated on me open my girlfriend cheated on me what do i do
why did my husband cheat blog.mondor.org just found out my husband cheated on me
how to cheat your wife link how to cheat your wife
erotic stories images violent sex stories explicit sex change stories
cephalexin 500mg read renova tube
ارسال در: شنبه 19 آذر ساعت 18:11 (1390/9/19)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن