پيرواني به المپيک نانجينگ مي‌رود
شماره خبر : 103008
فينا با درخواست فدراسيون شناي ايران براي دريافت سهميه يونيورساليتي المپيک نانجينگ و اعطاي آن به رهام پيرواني موافقت کرد.

به نقل از روابط عمومي فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو، شناگران جوان ايران در مسابقات بين‌المللي دبي هشت حدنصاب ورودي مسابقات المپيک نوجوانان در نانجينگ را بدست آورده بودند. با اين حال هيچ يک از شناگران ايران امتياز لازم (فيناپوينت) را نسبت به حريفانشان براي شرکت در المپيک کسب نکردند و نتوانستند به طور مستقيم و بين 140 نفر گزينش شده فينا به المپيک نوجوانان راه پيدا کنند.

به دنبال اين موضوع فدراسيون شناي ايران اقداماتي را براي دريافت سهميه اعطايي فدراسيون جهاني (يونيورساليتي يا سهميه اعطايي با شرايط ويژه) انجام داد. در همين راستا آريا نسيمي شاد و رهام پيرواني براي کسب اين سهميه و شرکت در المپيک نانجينگ معرفي شدند که در نهايت با درخواست فدراسيون شناي ايران، سهميه يونيورساليتي براي شرکت در المپيک نانجينگ به رهام پيرواني تعلق گرفت.
 

پيرواني از شناگران مستعد ايران است که پيش از اين موفق به کسب فيناپوينت 695 در ماده 200 متر کرال پشت شده و حد نصاب ورودي المپيک نانجينگ را بدست آورده بود.

در المپيک نانجينگ مجموعا 200 شناگر شرکت مي کنند. 140 نفر به طور مستقيم و بر اساس بالاترين فينا پوينت سهميه مي گيرند. همچنين 56 سهميه يونيورساليتي(سهميه اعطايي با شرايط ويژه) به کشورهايي که نتوانسته بودند به نانجينگ راه پيدا کنند، تعلق مي گيرد. کشور ميزبان هم چهار سهميه خواهد داشت.
 

should i tell my boyfriend i cheated would you cheat on your boyfriend finding out your boyfriend cheated
why husband cheat women that cheat on their husbands women cheat because
why did my husband cheat blog.mondor.org just found out my husband cheated on me
wives that cheat read men and women
cephalexin 500mg read renova tube
ارسال در: شنبه 21 تير ساعت 11:58 (1393/4/21)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن