90/ دعواي زنانه و ترامپ!
شماره خبر : 137667
معلوم نبود چه اتفاقي بين دو خانم جوان رخ داد که بلافاصله و پس از يک مشاجره شديد و تند يک دفعه به جان هم افتادند و تا مي‌توانستند از خجالت هم درآمدند!

 

قصه مترو


معلوم نبود چه اتفاقي بين دو خانم جوان رخ داد که بلافاصله و پس از يک مشاجره شديد و تند يک دفعه به جان هم افتادند و تا مي‌توانستند از خجالت هم درآمدند! اين دو جوان بدون محابا موهاي خود را مي‌کشيدند و تا حد توان به در و ديوار مي‌کوبيدند! متاسفانه مسافران حاضر که اغلب آنان را آقايان تشکيل مي‌دادند هيچ تصميمي براي جدا کردن اين دو اتخاذ نکرده و فقط يک جوان با خونسردي هر چه تمام‌تر مشغول فيلمبرداري از اين نزاع بود. در اين لحظات که جوان مشغول فيلمبرداري با موبايل خود بود آقاي مسني نزد او رفت و گفت خجالت داره اين کارها.  اين کار را براي چه انجام مي دهي؟ اما جوان با خنده جواب داد اين فيلم را مي‌گيرم و يک جوري براي ترامپ ارسال مي‌کنم تا او در تصميم خود مبني بر ممانعت از ورود ايراني‌ها به آمريکا مصمم‌تر شود. به هر حال اين دعوا با خوبي و خوشي به پايان رسيد و جوان هم از تصميم خود منصرف شد. اما سر و صورت دو دختر آنقدر خوني شده بود که هر کس آنها را مي‌ديد نمي‌توانست تاثر و تاسف خود را پنهان نمايد. بعد چند دقيقه متاسفانه کاشف به عمل آمد که هر دو خانم از دوستان صميمي يکديگر محسوب مي‌شوند که بر سر زودتر پياده شدن از پله برقي دعوا کرده بودند.

 

ارسال در: جمعه 15 بهمن ساعت 09:54 (1395/11/15)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن