90/ آقاي سلطاني فر شما وزير محترمي هستيد اما محترم تر از شما قانون است!
شماره خبر : 137781
تدوين و طراحي منشور حقوق شهروندي از سوي دولت تدبير و اميد بارقه اي از اميد و اميدواري را در بين اهالي جامعه به وجود آورد اما در سوي ديگر دلواپسان و کساني که واقعيت انگاري و عقلانيت عمومي براي شان معني و مفهوم زيست محيطي ندارد ، آن را يک شو تبليغاتي و انتخاباتي مي‌دانند!

اميد فراغت

تدوين و طراحي منشور حقوق شهروندي از سوي دولت تدبير و اميد بارقه اي از اميد و اميدواري را در بين اهالي جامعه به وجود آورد اما در سوي ديگر دلواپسان و کساني که واقعيت انگاري و عقلانيت عمومي براي شان معني و مفهوم زيست محيطي ندارد ، آن را يک شو تبليغاتي و انتخاباتي مي‌دانند!

اما هر چه که هست اجبار ادبيات جهاني ما را در جاده اي انداخته است که چه بپذيريم و چه نپذيريم بايد از اين مسير بگذريم چرا که ادبيات جهاني شدن در جاي جاي جامعه قابل مشاهده است و اين ادبيات اذهان مردم را پر مطالبه کرده است. بعنوان مثال بخشي از مردم روستانشين نيز از امکان يکپارچگي جهاني بهره مند شده اند و اين واقعيت پيام دارد ، اميدوارم پيام آن را درک کنيم.

 

آقاي سلطاني فر

شما وزير محترمي هستيد ليکن با توجه به حضور در دوران گذار صدساله، بايد خدمت‌تان بگويم که محترم‌تر از شما قانون است! و اين قانون و اجراي صحيح و بدون تفسير آن است که مي‌تواند تصميم سازان و تصميم گيران را قابل باور و قابل اعتمادتر کند.

 

آقاي سلطاني فر

مي‌پذيرم که معاونت‌هاي شما نيز از سلايق و نگاه‌هاي فردي مجزا از شما برخوردار هستند اما در حوزه اجراي بدون تفسير قانون بايد يک ديدگاه يکپارچه را از آن وزارتخانه مشاهده و لمس کنيم.

 

آقاي سلطاني فر

به بازي‌هاي پيدا و پنهان سياست آشنايي پيدا کرده ايم همان طور که مي‌دانيد سياست علم است و خارج از اين چارچوب علم نيست بلکه سياسي بازي است!

 

آقاي سلطاني فر

به طور نمونه مجمع انتخابات فدراسيون هندبال در پيش است، ثبت نام‌ها در موعد مقرر صورت پذيرفته است اما در آستانه برگزاري انتخابات طبق تبصره‌هاي خارج از علم سياست و قوانين بي تفسير انتخابات !! فردي مستعفي که حالش خوب نبوده است و اکنون خوب شده است و اين حال خوب را تسري داده که اسمش وارد ليست انتخابات شود!!

 

آقاي سلطاني فر

مطمئنا براي شما قانون و اجراي بدون تفسير و صحيح آن از اولويت‌ها است. همان طور که حفظ نظام براي شما از اوجب واجبات است حفظ قانون نيز بايد براي شما و معاونت‌هاي تان از اوجب واجبات باشد . نظام يعني نظم و نظم هم يعني قانون ، اگر مي‌گوييم نظام اسلامي يعني قوانين اسلامي!

 

آقاي سلطاني فر

اگر هم شما و معاونت‌هاي شما مهدوي و مهدوي‌ها را دوست داريد، عالي است و اشکالي هم ندارد ليکن با هوشياري و ظرافت به او و اوها آموزش دهيد که قوانين را بيشتر از آن‌ها دوست داريد چرا که باعث مي‌شود همگي قابل باور و قابل اعتمادتر شويم.

 

آقاي سلطاني فر

بپذيريد که هنوز روابط بر ضوابط ارجحيت دارد اما از شما هم انتظار نيست که يک شبه آن را حل و فصل کنيد چرا که بايد از پايه و اساس بيشمار مفاهيم بازتعريف شود!

اما به شما مي‌گويم که ورزش و جايگاه ورزش مي‌تواند الگو و نمادي براي توسعه سازي باشد! مي‌توانيد به گونه‌اي عمل کنيد و کنند که اين الگو براي ديگر نهادها نيز قابل تعميم باشد.

آقاي سلطاني فر

سخن پاياني اينکه شما نيز در فضاي گزارشات اقدام به تصميم‌گيري مي‌کنيد و تاريخ هم اينگونه گواهي مي‌دهد که شما و ديگراني که در راس يک نهاد قرار داريد، نمي‌توانند به همه جزئيات اشراف و آگاهي داشته باشند و جزئيات است که کل را مي‌سازد. گزارشات مي‌تواند واقعي و حتي غير واقعي باشد و اين يک اتفاق بديهي است چرا که به دليل وسعت کار، نمي‌توانيد در همه امور دقت نظر داشته باشيد اما قوانين و اجراي درست آن مي‌تواند بسياري از اين خلاء‌ها و معضلات را کم و يا بپوشاند.

 

ارسال در: يکشنبه 24 بهمن ساعت 13:51 (1395/11/24)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن