90/ سال 96 بر خانواده بزرگ ورزش مبارک
شماره خبر : 138351
سال 95 با فراز و فرودهايش در حال اتمام است. روزنامه 90 بنابر رسالت ذاتي ، تلاش داشت بر اساس آنچه مردم مي پسندد، حرکت کند و با تلفيق موضوعات زيستي که شامل ورزش، اقتصاد، فرهنگ و سياست است به دنبال نقد و ارائه راهکار باشد

سال 96 بر خانواده بزرگ ورزش مبارک

بياييم در سال جديد از شعار بافي و شعار سازي پرهيز کنيم!

اميد فراغت

 

سال 95 با فراز و فرودهايش در حال اتمام است. روزنامه 90 بنابر رسالت ذاتي ، تلاش داشت بر اساس آنچه مردم مي پسندد، حرکت کند و با تلفيق موضوعات زيستي که شامل ورزش، اقتصاد، فرهنگ و سياست است به دنبال نقد و ارائه راهکار باشد.

خوشبختانه مديرمسئول، سردبير، دبير تحريريه و همکاران تحريريه، همگي در راستاي احترام به فهم مخاطب انجام وظيفه کرده اند و با وجود تنگناهاي بي شمار مالي که اين روزها گريبان رسانه هاي مستقل را گرفته است به احترام مردم ، خود را سرپا نگه داشته است.

به عنوان يک عضو کوچک از خانواده بزرگ 90 از همگي مردم  و همکاران عزيزم تقدير و تشکر مي کنم و اميد وارم که در سال 96 با حفظ چارچوب ها و همراهي بيشتر با مردم در راستاي نقد و ارائه راهکارهايي که بتواند مشکلات موجود را تقليل بدهد، حرکت کنيم.

اما سخني چند با وزير ورزش، مديران و مسئولين ورزشي اين آب و خاک

ساليان سال است که در ورزش حرف از توسعه مي زنيم و با وام گرفتن از ادبيات دهکده جهاني از لحاظ شکل و ظاهر تلاش داريم بسياري از موضوعات را رشد يافته جلوه بدهيم .

نمي خواهم بگويم که رشد و پيشرفت نداشته ايم اما آنچه بايد باشد، نيست! تکليف مان با خودمان مشخص نيست و به عبارتي هنوز نمي دانيم در فضاي ادبيات نظم نوين جهاني ، چند چند هستيم.

گاهي اوقات به گونه اي گفتار و رفتار داريم که انگار شيش بر صفر از تيم دهکده جهاني جلو هستيم و بازي هم دقايق آخر را سپري مي کند و توپ را هم ما در تملک خودمان داريم .

نمي دانم که نسبت به اين سرزمين و متعلقات آن چطور و چگونه مي انديشيد؟! اما هر چه که هست در مقام سخن همگي فدايي هستيم و حاضريم جان را براي اين آب و خاک فدا بدهيم.

من مي گويم در اين شرايط جان پيشکش! فقط به گونه اي حرکت کنيم که باور و اعتماد عمومي افزايش پيدا کند، فساد موجود در ورزش ، اگر هست، کم تر کنيم! توليد مديران جوان را در دستور کار قرار دهيم و فضا را براي حضور بانوان در استاديوم ها آماده کنيم ، فرهنگ جديد واقعيت انگاري و صداقت را حاکم کنيم و عملکرد هاي مان سنگين تر ، عميق تر و پر وزن تر از حرف هاي مان باشد

آقاي سلطاني فر

از مديران، رياست فدراسيون ها و ....بخواهيد که از شعار دادن و شعار بافي بپرهيزند و به مخاطبين احترام بگذارند، فرهنگ اشتباه پذيري و عذرخواهي را به آنان ديکته کنيد و به آنان تفهيم کنيد که اگر نمي توانند عملکردي مطمئن داشته باشند ، فضا را به ديگران بدهند!

به آنان بگوييد عملکردهاي شان ، ديگر موضوعات زيستي جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد ، به آنان بگوييد در خصوص عملکردهاي مالي شفافيت و ورودي و خروجي مشخص داشته باشند. به آنان ياد آور شويد بهترين سياست صداقت است و صداقت در گفتار و رفتار را مردم درک مي کنند و بياييد براي ورزش سال 96 يک نماي  کلي را تدوين کنيد و از مديران و روساي فدراسيون ها بخواهيد که پاسخگويي صريح و صادقانه نسبت به عملکردهاي شان داشته باشند و مهم تر اينکه از آمار سازي که آن هم مثل شعار بافي و شعار سازي هست پرهيز کنند!

 

ارسال در: پنجشنبه 3 فروردين ساعت 12:20 (1396/1/3)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن