وي گفت:ابتدا بايد از اعتماد دکتر سلطاني فر تشکر کنم و اميدوارم بتوانم در موفقيت هاي وزارت ورزش و جوانان سهم کوچکي داشته باشم. در اولويت اول بحث هاي مطرح شده منابع مالي است. با تجربه اي که در وزارت کشور داشتم به خوبي با نقطه به نقطه استانهاي سراسر کشور آشنا هستم.

فرامرزيان بيان کرد: در تمام حوزه هاي منابع انساني وقت گذاشتم و ? سال در اين زمينه مطالعه داشتم. در کشورمان منابع انساني و ظرفيت هاي بسيار مناسبي دارم. مديريت منابع بسيار حائز اهميت است. حل مشکلات حوزه منابع انساني با مشورت همه صاحب نظران و کارشناسان از ضروري ترين اقدامات خواهد بود.

فرامرزيان ادامه داد:در بحث ساختار و تشکيلات وزارت ورزش و جوانان هم کارگروهي تشکيل ميدهيم تا بتوانيم مسائل و مشکلات را بررسي و حل کنيم. در بحثي ديگر که بايد مورد توجه قرار گيرد رويکرد برنامه محور است.اولويت جوانان به اعتقاد بنده بايد همانند ورزش باشد.

وي در پايان گفت: اميدورام مجموعه اطلاعاتي براي تحقق رويکرد برنامه اي در  تمام حوزه وزارت ورزش و جوانان نياز است با همکاري واحد مربوطه از طريق اشتراک گذاري انجام شود و امکان انتقال تجربه فراهم شود