هفته دوم ليگ بسکتبال اميد عصر ديروز در دو گروه شمال و جنوب برگزار شد. تيم نفت اميديه دومين برد 100 امتيازي خود را در اين ليگ تجربه کرد و تيم کردستان ­نخستين بازي خود را در ليگ انجام داد.

نتايج مسابقات اين هفته به شرح زير است:

گروه شمال (الف)

هيئت بسکتبال گيلان 66- 67 آرارات تهران

نبوغ سرمايش اراک 73-64 هيئت بسکتبال کردستان

مانيزان کرمانشاه 51-64 هيئت بسکتبال اصفهان

گروه جنوب(ب)

مهروبان نوين ماهشهر 59-55 مقاومت ميناب

ملي حفاري ايران 62-55 پتروشيمي بندر امام

صنعت مس کرمان 78-102 نفت اميديه