رکوردهاي ورودي 10 ملي پوش کشورمان که اسامي آنها در استارت ليست اوليه مسابقات جهاني قرار دارد، به شرح زير است:

دسته 69 کيلوگرم:

"ون" از کره جنوبي با رکورد ورودي 340 کيلوگرم در صدر قرار دارد.

مجيد عسگري با رکورد ورودي 310 کيلوگرم در جايگاه سيزدهم جاي گرفته است.

دسته 85 کيلوگرم:

کيانوش رستمي با رکورد ورودي 390 کيلوگرم در صدر قرار دارد.

"کيرستوف مسيج"از لهستان، "دونگويو" از کره جنوبي و "تورس مورنو" از کلمبيا هر سه با رکورد ورودي 365 کيلوگرم دوم تا چهارم هستند.

علي ميري با رکورد ورودي 361 کيلوگرم در جايگاه پنجم است.

دسته 94 کيلوگرم:

سهراب مرادي با رکورد ورودي 413 کيلوگرم در صدر قرار دارد.

سيد ايوب موسوي ،  "ائوريماس ديدزباليس" از ليتواني و "عبداله راغب سعد" از مصر با رکورد ورودي 390 کيلوگرم دوم و چهارم هستند.

دسته 105 کيلوگرم:

آرتورس پلسنيکس" از لتوني با رکورد ورودي 405 کيلوگرم در صدر قرار دارد.

عليرضا سليماني و علي هاشمي هر دو با رکورد ورودي 401 کيلوگرم در رتبه هاي دوم و سوم هستند.

"ايوان افريموف" از ازبکستان با رکورد ورودي 400 کيلوگرم در جايگاه چهارم جاي گرفته است.

دسته 105+ کيلوگرم :

"لاشا تالاخادزه" گرجستاني با رکورد ورودي 450 کيلوگرم در صدر قرار دارد.

"فرناندو" از برزيل با رکورد ورودي 445 کيلوگرم در جايگاه دوم جاي گرفته است.

سعيد علي حسيني و بهداد سليمي با رکورد ورودي 440 کيلوگرم در رتبه هاي سوم و چهارم قرار دارند.

"مارت سيم از استوني با رکورد ورودي 440 کيلوگرم در رتبه پنجم قرار دارد.

همايون تيموري با رکورد ورودي 430 کيلوگرم در جايگاه نهم است.

رقابت‌هاي وزنه برداري قهرماني 2017 بزرگسالان جهان، 6 تا 14 آذرماه در آناهيم آمريکا برگزار مي شود.