قهرمان اسبق جودو جهان گفت: امروز مردم ايران همچون مردم کرمانشاه عزاداراند و در اين غم با اهالي پهلوان پرور کرمانشاه همدردي مي‌کنند. قهرمانان و پيشکسوتان ورزش هم از همان روز اول همراهي خود را صادقانه با مردم زلزله زده به اثبات رساندند.

وي ادامه داد: جامعه ورزش هميشه در اقدامات خيرخواهانه پيشرو و پيشگام بوده و امروز غم اهالي ورزش کمتر از مردم زلزله زده نيست و همراهي خود را با زلزله زدگان همچنان ادامه خواهد داد.

ميراسماعيلي، بيان کرد: جامعه ورزش  همچنان که در تمام عرصه همراهي و پشتيباني مردم را با خود به همراه دارند در چنين وقايعي نيز انها در کنار مردم هستند و وظيفه اجتماعي و انساني إيجاب مي کند اين همدلي و مهرباني با مردم پهلوان صفت کرمانشاه ادامه يابد.