مراسم گلريزان ورزشکاران براي کمک به حادثه ديدگان زلزله غرب کشور در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي تهران    برگزار شد.

در حاشيه اين مراسم پويا نوروزيان قهرمان تيراندازي ايران به خبرنگار برنا گفت:اين گردهمايي و گل ريزان براي حادثه ديدگان زلزله کرمانشاه کوچک ترين کاري بود که مي توانستيم انجام دهيم و از صميم قلب اميدوارم ورزشکاران ايران زمين توانسته باشند قدمي براي مردم غيور کرمانشاه برداشته باشند.

نوروزيان در ادامه افزود: به مردم عزيز  کرمانشاه تسليت مي گوييم،ما مثل آن ها عزادار هستيم ،اين يک تراژدي تلخ براي ايران بود و اين روزها همه مردم دست به دست هم داده اند تا بتوانند قدري از غم هموطنان خود بکاهند،ورزشکاران اعلام آمادگي کردند حاضرند به کرمانشاه رفته و از نزديک کمک کنند.

قهرمان تيراندازي ايران در پايان گفت: اين روزها غم انگيز ترين روزهاي عمرم محسوب مي شود و وقفتي تصاوي و فيلم هايي زلزله را مي بينم اشک مي ريزم ، از مسولان عزيز مملکت نيز مي خواهم هرچه زودتر بازسازي را آغاز کنند تا سرپناهي برايشان ساخته شود.