اوزان المپيکي کشتي اعلام شد
شماره خبر : 140603
اتحاديه جهاني کشتي در نامه‌اي به فدراسيون هاي ملي، اوزان رده‌هاي سني کشتي که از سال 2018 مسابقات بر مبناي آن برگزار خواهد شد و همچنين اوزان المپيکي کشتي آزاد و فرنگي را اعلام کرد.

اتحاديه جهاني کشتي در نامه‌اي به فدراسيون هاي ملي، اوزان رده‌هاي سني کشتي که از سال 2018 مسابقات بر مبناي آن برگزار خواهد شد و همچنين اوزان المپيکي کشتي آزاد و فرنگي را اعلام کرد.

گروه هاي وزني رده‌هاي سني مختلف در رشته هاي کشتي آزاد و فرنگي به شرح زير است:

رده سني بزرگسالان، زير 23 سال و جوانان:

کشتي آزاد: 57، 61، 65، 70، 74، 79، 86، 92، 97 و 125 کيلوگرم (10 وزن)

کشتي فرنگي: 55، 60، 63، 67، 72، 77، 82، 87، 97 و 130 کيلوگرم (10 وزن)

رده سني نوجوانان:

آزاد و فرنگي: 41 تا 45، 48، 51، 55، 60، 65، 71، 80، 92 و 110 کيلوگرم (10 وزن)

رده سني نونهالان پسران: 

آزاد و فرنگي: 34 تا 38، 41، 44، 48، 52، 57، 62، 68، 75 و 85 کيلوگرم (10 وزن)

در کشتي بانوان نيز در رده هاي سني بزرگسالان، زير 23 سال و جوانان 10 وزن، رده سني نوجوانان 10 وزن و رده سني نونهالان نيز 10 وزن اعلام شده است.

 

همچنين اوزان المپيکي کشتي به شرح زير است:

کشتي آزاد: 57، 65، 74، 86، 97 و 125 کيلوگرم

کشتي فرنگي: 60، 67، 77، 87، 97 و 130 کيلوگرم

کشتي زنان: 50، 53، 57، 62، 68 و 76 کيلوگرم

ارسال در: جمعه 26 آبان ساعت 13:30 (1396/8/26)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن