سومين مرحله کاپ هاي جهاني پيست به ميزباني کشور کانادا از 10 لغايت 13 آذرماه برگزار مي شود.

بر اساس تصميم کادر فني تيم ملي دوچرخه سواري سرعت، محمود پراش ملي پوش با سابقه کشورمان به عنوان نماينده دوچرخه سواري ايران در اين مسابقات حضور خواهد داشت.