به گزارش سايت روزنامه نود امامعلي حبيبي، پيشکسوت کشتي کشور و طلايي المپيک، در غم از دست دادن برادر خود به سوگ نشست.

مديريت خبرگزاري سايت روزنامه نود به نوبه خود اين مصيبت وارده را به اسطوره کشتي کشور و مازندران تسليت گفته، علو درجات الهي را براي آن مرحوم مغفور از درگاه خداوند منان خواستار است.