بر اساس اعلام سازمان ليگ فدراسيون واليبال، اسامي داوران و ناظران اين ديدارها به قرار زير است:

تهران، ساعت 14: پيکان تهران – آبنوس تهران

داور اول: شهناز مهاجري، داور دوم: رينب حقي و ناظر: اکرم ابن يمين

تهران، ساعت 16: کن تهران – سالوت تهران

داور اول: نسرين حق شناس، داور دوم: فرحناز قويدل و ناظر: اکرم زندي

تبريز، ساعت 15: شهرداري تبريز – ذوب آهن اصفهان

داور اول: ماندانا مطيعي، داور دوم: هديه صابري و ناظر: اکرم ابوالقاسم

بهنمير، ساعت 15: بهنمير مازندران – رايکا تهران

داور اول: نرگس افشين، داور دوم: زهرا شيري و ناظر: منيژه صادقي