در حاشيه رقابت هاي کشتي آزاد جام باشگاه هاي جهان مسابقه کشتي پهلواني بين دو تيم مازندران و زعفران بديعي خراسان رضوي برگزار شد که تيم مازندران با نتيجه 5 بر يک به برتري رسيد.