آرمينا صادقيان دقايقي پيش با پشت سر گذاشتن حريفان قدرتمند آسيايي خود توانست راهي فينال رقابت‌هاي قهرماني آسيا در رشته تفنگ بادي بانوان رده سني نوجوان شود و شانس خود را براي کسب سهميه امتحان کند.

در اين رشته ديگر تيراندازان کشورمان، نازنين زينب جعفري و روژان جلاليان به ترتيب در جايگاه هاي سيزدهم و هفدهم آسيا به کار خود پايان دادند.

تيم کشورمان در اين بخش در جايگاه ششم آسيا ايستاد.

دهمين دوره رقابت هاي تيراندازي قهرماني آسيا و کسب سهميه المپيک نوجوانان در واکوسايتاماي ژاپن در حال برگزاري است .