سعيد عبدالله نژاديان، ملي پوش اسبق فوتبال ايران در غم از دست دادن برادر خود به سوگ نشست.

به همين مناسبت مجلس يادبودي در روز 4 شنبه 29 آذر ماه در مسجد النبي واقع در خيابان کارگر شمالي برگزار خواهد شد.

ضمن عرض تسليت به خانواده محترم عبدالله نژاديان، از خداوند منان شادي و برکت را براي روح آن تازه درگذشته خواستاريم.