پريسا خدري مربي و ژيمناست داراي عناوين کشوري از استان مرکزي، دو ماه پيش که در حين عمل جراحي به کما رفت، پس از حدود دو ماه، در سن 22 سالگي درگذشت.

يک منبع آگاه اين خبر را تائيد کرد.

سايت رسمي روزنامه نود، اين ضايعه را به خانواده  آن مرحومه تسليت مي گوييد.