سايت «فوتسال پلنت» که هر ساله بهترين‌هاي فوتسال جهان را انتخاب و معرفي مي کند،در بخش تيم هاي ملي 2 تيم زير 20 سال ايران و همچنين تيم بزرگسالان کشورمان را انتخاب کرده است.

http://www.futsalplanet.com/FTP/news/news-ufa2017bnt.jpg

 

در اين بخش تيم ملي آرژانتين، تيم ملي برزيل، تيم ملي زنان برزيل، تيم ملي فرانسه، تيم ملي ايران، تيم زير 20 سال ايران، تيم ملي لهستان، تيم ملي اسپانيا، تيم ملي مردان و و تيم ملي زنان تايلند قرار دارند.

نکته مهم در اين بار ه حضور تيم زير 20 سال ايران ميان اين تيمها است و 9 تيم ديگر همگي در رده بزرگسالان قرار دارند.