سوريان سرمربيگري نوجوانان را نپذيرفت
شماره خبر : 142194
جلسه شوراي فني تيم هاي ملي کشتي فرنگي عصر امروز برگزار و مدير تيم هاي ملي بزرگسالان، اميد و سرمربي تيم ملي نوجوانان معرفي شدند.

مصوبات آخرين نشست شوراي فني تيم هاي ملي کشتي فرنگي به شرح زير است: 

صورتجلسه شوراي فني تيم هاي ملي کشتي فرنگي مورخ 6/10/96

1- مقرر گرديد با توجه به قرار گرفتن جام تختي در رشته کشتي فرنگي در سيستم رنکينگ جهاني و الزام به حضور حداکثر سه کشتي گير از هر کشور در يک وزن ، بنا به تشخيص کادر فني بزرگسالان، کشتي گيران مذکور از ميان :

- مدال آوران مسابقات جهاني فرانسه "بزرگسالان"

- مدال آوران مسابقات جهاني لهستان" اميد "

- مدال آوران مسابقات جهاني فنلاند "جوانان "

- دارندگان مدال طلا از مسابقات ايندورگيم" بزرگسالان "

- نفرات اول مسابقات قهرماني کشور بزرگسالان گروه "الف"

- نفرات اول مسابقات قهرماني کشور بزرگسالان گروه "ب"

- نفرات اول مسابقات قهرماني کشور بزرگسالان گروه "ج"

- نفرات اول مسابقات قهرماني عمومي کشور "بزرگسالان"

انتخاب (در هر وزن حداکثر سه کشتي گير) و گزارش انتخاب نفرات مذکور را به شوراي فني تيم هاي ملي اعلام نمايد .

2- گزارش عملکرد کشتي گيران در رقابت هاي جهاني "اميد" در لهستان از سوي جناب آقاي بابک مدير تيم هاي ملي ارائه گرديد.

3- گزارش عملکرد کشتي گيران در رقابت هاي جام شاهد در رده سني "جوانان" از سوي جناب آقاي بابک مدير تيم هاي ملي ارائه گرديد.

4- گزارش عملکرد کشتي گيران در رقابت هاي جام روز کودک" نونهالان" از سوي جناب آقاي بابک مدير تيم هاي ملي ارائه گرديد.

5- در خصوص شکست تيم ملي نونهالان ايران در رقابت هاي بين المللي روز کودک، عدم ارنج مناسب تيم اول از سوي ايران، مهم ترين عامل عدم موفقيت مذکور ارزيابي گرديد. (در رقابت با تيم اکراين)

6- در خصوص ارزيابي از عملکرد تيم ملي اميد فرنگي ايران در رقابت هاي جهاني لهستان، با توجه به زمان محدود انتخاب تيم ملي مذکور و شرايط خاص هر يک از اعضاي تيم، انتظار لازم از تيم ملي ياد شده محقق نگرديد.

7- در خصوص ارزيابي از عملکرد تيم هاي ملي جوانان ايران در رقابت هاي جام شاهد، تقويت قابليت هاي مديريتي کوچينگ و ارتقاء ميزان توان کنترل کوچينگ در هر شرايطي از نياز هاي کادر فني در رقابت هاي مذکور تشخيص داده شد.

8- مقرر گرديد فرآيند انتخابي تيم ملي اميد براي سال 2018 تعريف و پيش نويس آن به اعضاي شوراي فني تيم هاي ملي کشتي فرنگي ارائه شود.

9- در خصوص انتخاب سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي نوجوانان ، بنا به گزارش مدير تيم هاي ملي، با حميد سوريان به عنوان گزينه اول صحبت ابتدائي صورت گرفته که بدليل مشغله تحصيلي مشاراليه، امکان حضور مستقيم نامبرده فراهم نخواهد بود. پيشنهاد دوم مدير تيم هاي ملي فرشاد عليزاده عنوان دار جهاني و مربي تيم ملي بزرگسالان ايران در المپيک 2016 بود ، که مورد بحث و ارائه نظرات مختلف از سوي اعضاي شوراي فني قرار گرفت.

در مجموع اعضاي شوراي فني با توضيحات و دفاعيات حسن بابک براي پذيرش مسئوليت سرمربي گري آقاي فرشاد عليزاده متقاعد نشده ، اما با توجه به پذيرش مسئوليت ايشان از سوي آقاي بابک ، با حضور نامبرده بعنوان سرمربي تيم ملي نوجوانان فرنگي موافقت گرديد.

10- با توجه به مفاد بند ششم ، بند يکم از بخش "د" فرآيند انتخاب تيم هاي ملي در سال فني 97- 96 - ، آقايان مهرداد مرداني ، محمد الياسي ، يوسف قادريان ، سيد مصطفي صالحي زاده ، شهاب قوره جيلي در مرحله اول انتخابي تيم ملي کشتي خواهند گرفت.

11- مقرر گرديد مسئول فني رده سني نونهالان و خردسالان بعنوان يکي ازاعضاي کادر فني تيم ملي رده سني نوجوانان بوده و همچنين سرمربي تيم ملي اميد بعنوان يکي از اعضاي کادر فني تيم ملي بزرگسالان فرنگي باشد .

12- مقرر گرديد با توجه به اضافه شدن يک رده سني به رده هاي سني کشتي در جهان (رده سني اميد) ، ساختار فني تيم هاي ملي کشتي فرنگي کشور نيز جهت هماهنگي و انسجام بيشتر ميان گروه هاي سني مختلف و کادر هاي فني مربوطه ، در دو حوزه مديريتي به تفکيک در نظر گرفته شود. از اينرو مدير تيم هاي ملي در رده سني پايه و مدير تيم هاي ملي در رده سني بزرگسالان و اميد بعنوان دو حوزه مديريتي مورد نظر در ساختار فني تيم هاي ملي کشتي فرنگي در نظر گرفته شدند.

13- با توجه به مفاد بند دوازدهم اين صورتجلسه ، جناب آقاي حسن بابک بعنوان "مدير تيم هاي ملي رده هاي سني پايه" ادامه فعاليت داده و آقاي احد پازاج نيز بعنوان "مدير تيم هاي ملي رده سني بزرگسالان و اميد" به شوراي فني معرفي و مورد تاييد قرار گرفت .

ارسال در: چهارشنبه 6 دي ساعت 19:38 (1396/10/6)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن