هفته سوم دور برگشت مرحله مقدماتي مسابقات واليبال قهرماني باشگاه هاي برتر مردان ايران جام شهيد «محسن حججي» روز يکشنبه دهم ديماه با شش ديدار در شهرهاي تهران (دو ديدار)، ورامين، اردکان، اروميه و گنبد پيگيري مي شود.

بر اساس اعلام سازمان ليگ فدراسيون واليبال، ساعت ديدار تيم هاي شهرداري اروميه و ساري 21 به دليل پخش تلويزيوني به ساعت 15 تغيير يافت.

برنامه کامل هفته چهاردهم ليگ برتر واليبال به قرار زير است:

اروميه، سالن غدير، ساعت 15

شهرداري اروميه – ساري 21

تهران، سالن فدراسيون واليبال، ساعت 16

شمس – کاله مازندران

تهران، خانه واليبال، ساعت 16

پيکان تهران – بانک سرمايه

اردکان، سالن آيت الله خاتمي، ساعت 17

خاتم اردکان – رعد پدافند کاشان

ورامين، سالن شهيد گل عباسي، ساعت 17 و 30 دقيقه

شهرداري ورامين – سايپا تهران

گنبد، سالن المپيک، ساعت 17 و 30 دقيقه

هاوش گنبد – شهرداري تبريز