رسول خادم مسئول امور فني تيم ملي کشتي آزاد شد
شماره خبر : 142335
رئيس فدراسيون کشتي از سوي شوراي فني به‌عنوان سرمربي موقت تيم ملي کشتي آزاد انتخاب شد.

با توجه به محدوديت زمان باقيمانده تا مسابقات جام تختي(بهمن ماه) ، آسيايي (اسفند ماه) و جام جهاني کشتي آزاد (فروردين ماه) و همچنين عدم جمع بندي لازم از سوي اعضاي شوراي فني تيم هاي ملي کشتي آزاد در خصوص تعيين سرمربي واجد شرايط جهت واگذاري مسئوليت سرمربي گري تيم ملي کشتي آزاد بزرگسالان کشور، بنا به تصميم اعضاي شوراي فني مقرر گرديد به منظور کمک به بهبود و سازماندهي قابليت هاي فني تيم مذکور، آقاي رسول خادم تا مسابقات انتخابي تيم ملي، مسئوليت امور فني تيم ملي کشتي آزاد بزرگسالان کشور را عهده دار باشد. بديهي است در محدوده زماني مذکور ضمن از دست ندادن فرصت هاي موجود،  شوراي فني تيم هاي ملي کشتي آزاد،  فرصت ارزيابي مناسب تري براي انتخاب سرمربي واجد شرايط  را دارا خواهد بود. ساير مصوبات نشست شوراي فني کشتي آزاد به شرح زير است:

1-  مقرر گرديد با توجه به قرار نگرفتن جام تختي در رشته کشتي آزاد در سيستم رنکينگ "اتحاديه جهاني کشتي"در سال جاري و ضرورت حضور حداکثر پنج کشتي گير بزرگسال از کشور ايران در يک وزن ، در رقابت هاي مذکور ، بنا به تشخيص کادر فني بزرگسالان، کشتي گيران ذيربط از ميان :

-  مدال آوران مسابقات جهاني فرانسه "بزرگسالان"
-  مدال آوران مسابقات جهاني لهستان" اميد "
-  مدال آوران مسابقات جهاني فنلاند "جوانان "
-  دارندگان مدال طلا از مسابقات ايندورگيم" بزرگسالان "
-  نفرات اول و دوم مسابقات قهرماني کشور بزرگسالان گروه "الف"
-  نفرات اول مسابقات قهرماني کشور بزرگسالان گروه "ب"
-  نفرات اول مسابقات قهرماني کشور بزرگسالان گروه "ج"
-  نفرات اول و دوم مسابقات قهرماني عمومي کشور "بزرگسالان"

انتخاب (در هر وزن حداکثر پنج کشتي گير) و گزارش انتخاب نفرات مذکور را به شوراي فني تيم هاي ملي اعلام شود.

همچنين يک تيم در رده سني جوانان بر مبناي نتايج قهرماني کشور و مسابقات عمومي کشور از سوي کادر فني جوانان معرفي خواهد شد.

2-  گزارش عملکرد کشتي گيران در رقابت هاي جام شاهد در رده سني "جوانان" از سوي جناب آقاي ترکان مدير تيم هاي ملي پايه ارائه گرديد، موضوع اداره کردن کشتي ، عدم هماهنگي مورد نياز ميان کوچينگ و کشتي گير و همچنين نياز به خودباوري بعنوان نواقص و مسائل کشتي گيران در اين مسابقات   تشخيص داده شد.

3-  گزارش عملکرد کشتي گيران تيم ملي اميد ايران در مسابقات جهاني لهستان از سوي آقاي ترکان ارائه گرديد و مورد بحث اعضاي شوراي فني قرار گرفت . ناتواني در اداره کشتي از سوي کشتي گيران، مسئله عدم خودباوري و ضرورت افزايش آمادگي جسماني مورد نياز ، نواقص فني کشتي گيران تيم ملي در مسابقات يادشده تشخيص داده شد که مي بايد از سوي کادر فني ذيربط پيگيري شود.

4-  گزارش عملکرد کشتي گيران ايران در رقابت هاي جام بين المللي روز کودک (نونهالان) از سوي آقاي ترکان ارائه گرديد . خودداري از درگير شدن با حريف و کمبود اجراي فنون از جمله مسائل فني کشتي گيران مذکور تشخيص داده شد.

5-  مقرر گرديد فرآيند انتخابي تيم ملي اميد براي سال 2018 تعريف  و پيش نويس آن به اعضاي شوراي فني تيم هاي ملي کشتي آزاد ارائه شود.

6-  با توجه به مفاد شماره ششم ، بند يکم از بخش "د" فرآيند انتخاب تيم هاي ملي در سال فني 97- 96 - ، آقايان رضا اطري، مصطفي حسين خاني ، يداله محبي و ميثم نصيري  در مرحله اول انتخابي تيم ملي کشتي خواهند گرفت.

7-  مقرر گرديد مسئول فني رده سني نونهالان و خردسالان  با کادر فني تيم ملي رده سني نوجوانان  و همچنين سرمربي تيم ملي اميد با کادر فني تيم ملي بزرگسالان آزاد همکاري کند.

8-  مقرر گرديد با توجه به اضافه شدن يک رده سني به رده هاي سني کشتي در جهان (رده سني اميد) ، درساختار فني تيم هاي ملي کشتي آزاد کشور نيز جهت هماهنگي و انسجام بيشتر ميان گروه هاي سني مختلف و کادر هاي فني مربوطه ، دو حوزه مديريتي به تفکيک در نظر گرفته شود. از اينرو مدير تيم هاي ملي در رده سني پايه و مدير تيم هاي ملي در رده سني بزرگسالان و اميد بعنوان دو حوزه مديريتي مورد نظر در ساختار فني تيم هاي ملي کشتي آزاد در نظر گرفته شدند.

9-  با توجه به مفاد بند هشتم اين صورتجلسه،  جناب آقاي مجيد ترکان بعنوان "مدير تيم هاي ملي رده هاي سني پايه" ادامه فعاليت داده و "مدير تيم هاي ملي رده سني بزرگسالان و اميد" تا جلسه آتي از سوي رئيس فدراسيون  به شوراي فني معرفي خواهد شد.

10-  با توجه به اعلام نظر آقاي مجيد ترکان مدير تيم هاي ملي رده سني پايه مقرر گرديد فعلا و تا ارزيابي هاي آينده ي ايشان سرمربيان فعلي نوجوانان (آقاي غلامرضا محمدي)و جوانان (آقاي تقي اکبر نژاد) فعاليت خود را در رده سني ذيربط ادامه دهند.

11-  با توجه به دعوت اتحاديه جهاني کشتي از تيم ملي کشتي آزاد ايران براي حضور در رقابت هاي جام جهاني کشتي آزاد سال 2018 ، اعضاي شوراي فني موضوع مذکور را بررسي و حضور ايران در رقابت هاي ياد شده را مثبت ارزيابي نموده و مقرر گرديد فدراسيون کشتي ايران در اين خصوص اعلام آمادگي نمايد.

12-  بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي فني، مقرر گرديد جناب آقاي عليرضا رضايي بعنوان سرمربي تيم ملي اميد به فعاليت خود ادامه دهد.

ارسال در: يکشنبه 10 دي ساعت 18:04 (1396/10/10)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن