علي کفاشيان در سمينار هم انديشي و دانش افزايي روساي هيات فوتبال استان ها و کميته فدراسيون فوتبال گفت: من به عنوان عضو هيات رئيسه AFC اعلام مي کنم که در جلسه هيات رئيسه کنفدراسيون فوتبال آسيا، نظر همه اعضا اين بود که تمامي مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار شود و هيچ تبصره اي نداشت.

او ادامه داد: هيچ يک از اعضا اعتقادي به وجود استثنا درباره ايران نداشت و خوشبختانه جوواني اينفانتينو رئيس محترم فيفا هم در اين جلسه حضور داشت و به صراحت گفت «داستان فوتبال از سياست جداست و همه کشورها حق دارند در کشور خود از بازي ها ميزباني کنند.» به دليل همه اتفاقاتي که در جلسه هيات رئيسه افتاده به صراحت مي گويم در مصوبه هيات رئيسه هسچ تبصره و استثنايي وجود نداشت.

عضو هيات رئيسه فدراسيون فوتبال سپس گفت: ما بايد منتظر اعلام مکتوب مصوبه باشيم و اگر در آن نامه بازي هاي خانگي ما در ايران نباشد، از همه اعضاي هيات رئيسه کنفدراسيون استعلام خواهيم گرفت و مطمئن هستم همه آنها جپاب خواهند داد ايران بايد در خانه خود از همه بازي ها پذيرايي کند. مگر آنکه AFC بتوند ثابت کند که کشور ما ناامن است که اين البته ادعايي واهي است.