قرار است اعضاي تيم فوتبال نساجي مازندران شنبه تهران را به مقصد قائمشهر ترک کرده و عصر همين روز در ورزشگاه شهيد وطني تمرين کنند.

تيم فوتبال نساجي در آخرين ديدار نيم فصل اول در ورزشگاه شهيد وطني ميزبان راه آهن تهران خواهد بود.