آراي کميته تعيين وضعيت صادر شد
شماره خبر : 143084

 

کميته تعيين وضعيت آراي خود را در خصوص تعدادي از پرونده هاي مطروحه اعلام کرد.

آراي صادر شده از سوي کميته تعيين وضعيت ، به شرح زير است:

شکايت جواد نصر اله پور علمداري از تيم شهرداري بندرعباس

پرداخت مبلغ 237/500/000 ريال بابت قرارداد و 4/750/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق جواد نصر اله پور علمداري

شکايت امير حسين اميري از ماشين سازي تبريز

پرداخت مبلغ 3/500/000/000 ريال بابت قرارداد و 70/000/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق امير حسين حسيني

شکايت محمد دايي از نفت تهران

پرداخت مبلغ 1/060/000/000 ريال بابت قرارداد و 21/200/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق محمد دايي

شکايت باشگاه ملوان انزلي از باشگاه نفت آبادان بابت انتقال عزيز معبودي

پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ريال بابت قرارداد و 20/000/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق باشگاه ملوان انزلي

آراي صادره غير قطعي بوده و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در کميته استيناف فدراسيون مي باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قيد شده در مهلت 30 روز از تاريخ ابلاغ دادنامه هاي قطعي شده ، با درخواست متقاضي ، پرونده به کميته انضباطي ارسال مي شود.

ارسال در: دوشنبه 2 بهمن ساعت 15:08 (1396/11/2)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن