آقاي سلطاني فر؛ اگر برخي پست ها شغل نيست! فراخوان عمومي بدهيد! (اميد فراغت)
شماره خبر : 149031
روزنامه نگار
آقاي سلطاني فر؛

بابت تلاش و زحماتي که براي ورزش کشور داريد به عنوان يک شهروند تقدير و تشکر مي کنم اما در کنار نقاط اميدوار کننده، گره هايي هم در ساختار مديريت اداري و اجرايي جامعه ورزش وجود دارد که فقط با تغيير ادبيات ها بايد به دنبال توليد روش و منش هاي جديد بود به همان دليلي که از قوانين نظام بين الملل در حوزه ورزش تمکين پذيري وجود دارد به همان دلايل هم بايد ادبيات دروني جامعه ورزش تا حدودي متناسب با ادبيات نظم بين الملل باشد

آقاي سلطاني فر؛
اين که برخي با مقاومت در برابر ابلاغ قانون منع بکارگيري بازنشستگان به دنبال فرمول و اساسنامه سازي، تبصره بافي، معني و مفهوم انگاري، تفسير گرايي و ...هستند نشان دهنده چيست؟! اگر شيفته خدمت و نه تشنه قدرت هستند! والاترين خدمت در شرايط حال حاضر با توجه به ذهنيت جامعه، گذشتن و عبور کردن از فضاي خدمت است! اين که ديگر مانند خدمت اجباري نيست!

آقاي سلطاني فر؛
اين که بگوييم برخي حضورها شغل محسوب نمي شود در شرايطي که اغلب نوجوانان و جوانان جامعه به دليل ايمن نبودن شرايط کار و شغل دچار تناقضات و کوفتگي ذهني شده اند آيا زيبنده درک و آگاهي  و تشخيص مردم امروز ايران است؟!
سئوالي هست چطور و چگونه و با چه ادبياتي مي شود از موجوديت و متعلقات سرزمين ايران اسلامي دفاع کرد؟!

آقاي سلطاني فر؛
به بانوان و آقاياني که در فضاي بازنشستگي حضور دارند تفهيم موقعيت کنيد! به آنان تفهيم کنيد که قوه عاقله کشور با توجه به برداشت هايي که از بطن جامعه پيدا کرده، خيلي محترمانه به دنبال آباد سازي اذهان آسيب خورده جامعه است! به آنان بگوييد در زمان و مکاني حضورهاي تان مفيده فايده بود اما اکنون با توجه به اقتضاء زماني ادامه حضورتان آسيب به اعتماد و باور عمومي را دو چندان خواهد کرد!

آقاي سلطاني فر؛
محسن مهرعليزاده استاندار اصفهان خيلي شيک و قابل احترام پيش از موعد پايان يافتن مهلت قانوني استعفاء کرد! چرا برخي افراد به دنبال کش و قوس دادن به قانون هستند؟! مگر خود آنان نمي گفتند بودن يک قانون بد بهتر از بي قانوني است؟!

آقاي سلطاني فر؛
ادامه حضور حتي امثال صالحي اميري ها در پست سازماني! کميته ملي المپيک مهم تر است يا ارتقاء باور و اعتماد عمومي جامعه؟!
بارها شعار داده اند که جان و مال مان را فداي نظام مي کنند نگارنده بر اين نظر است که نمي خواهيد جان و مال تان را فدا کنيد اما ادامه خدمت رساني تان را فداي اذهان آسيب خورده اعتماد جوانان جامعه کنيد!
اجازه بدهيد ورودي و خروجي ها در يک تناسب عقلي باشد! اين که تحت هر عنواني فقط چرخش پستي داشته باشيد خوشايند جامعه جوان ايران نيست!
مي گوييد شغل محسوب نمي شود چرا که پول دريافت نمي کنيم! اما وقتي پست، جايگاه در نظر گرفته شده براي يک شغل مي باشد چرا اصطلاحاتي به کار مي بريد که فاقد اعتماد بخشي و باور جامعه امروز است؟!

آقاي سلطاني فر؛
به عنوان مثال اگر رياست کميته ملي المپيک و برخي پست هاي مشابه که در جامعه مديريت ورزش  ايران، کم هم نيست! شغل محسوب نمي شود! بياييد چنين پست هايي را طي يک فراخوان عمومي ابلاغ کنيد تا متوجه استقبال جوانان جامعه بشويد!
شايد بگوييد چنين موضوعاتي را قانون مشخص کرده است اما نگارنده بر اين نظر است که اجراي قانون و قوانيني که که باور و اعتماد عمومي را افزايش ندهد آيا اجراي چنين قوانيني کاربردي و به صلاح ذهنيت جامعه است؟!

آقاي سلطاني فر؛
لطفا هر گونه تصميم سازي و تصميم گيري ها را بر اساس اقتضاء زماني و جامعه داني و مردم داني باشد! براي ارتقاء کيفي اعتماد و باور عمومي جامعه با هيچ کسي حتي دوستان تان تعارف نداشته باشيد و آن به انجام برسانيد که زيبنده خرد عمومي جامعه امروز باشد!.

ارسال در: سه شنبه 15 آبان ساعت 13:05 (1397/8/15)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن